Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Szczepanów - tysiące martwych pszczół

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin, zwłaszcza te śmiertelne, to temat szczególnie bolesny i poważny cios w ekosystem. Do kilku takich przypadków doszło w ostatnich dniach w Szczepanowie koło Środy Śląskiej. Praktycznie w środku dnia.

Harcerskie Bieszczady

Hufiec ZHP im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Śląskiej zaprasza na wakacyjny obóz harcerski w Bieszczadach, dla dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat, w terminie 12-26 lipca. Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można TUTAJ (pdf). Zapraszamy...

Aktywni - ocena zakończona

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do 5. edycji gminnego programu grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej". Z dziewiętnastu zgłoszonych projektów siedemnaście pozytywnie przeszło ocenę formalną, a piętnaście ocenę merytoryczną.

Ruszyła budowa mieszkań na Wiejskiej

27 kwietnia przekazano wykonawcy plac budowy. Na terenie gminnym przy ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej (za obwodnicą) Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane sp. z o.o. wybuduje osiedle budynków socjalnych.Całkowity koszt I etapu inwestycji to blisko 4,7 mln zł. 

W Zakrzowie bez zmian

Blisko połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa Zakrzów pojawiła się w miejscowej świetlicy w sobotę 28 maja na zebraniu wiejskim. Powodem zwolania zebrania był wniosek grupy mieszkańców o odwołanie sołtysa miejscowości.

Badania rolnicze przed nami

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju statystyczne badania rolnicze. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i metodami badań. Można to zrobić TUTAJ (pdf)

Nawet 4 tys. zł na wymianę źródeł ciepła

Proekologiczne nastawienie i konsekwencja Gminy Środa Śląska w propagowaniu nowych rozwiązań w życiu codziennym to między innymi nowe rozwiązania kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Ich spore zainteresowanie tym tematem naprawdę cieszy.

Średzka OdNowa. Przyłącz się!

Czy w najbliższej okolicy brak miejsc do wspólnego spędzania wolnego czasu? Jakieś miejsce, park, budynek potrzebuje odnowy?  Gdzie należy wprowadzić zmiany i działania? Przyjdź na konsultacje społeczne „Średzka OdNowa”, podziel się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami! WIĘCEJ

Urząd Statystyczny informuje

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich główny cel to dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów UE.  Przedstawiamy badania, zaplanowane na terenie woj. dolnośląskiego

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2016 roku

 Od 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta (pdf) i  na terenie gminy (pdf).

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2016-06-27
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska. >>OBWIESZCZENIE<<

2016-06-24
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. "Organizacja czasu wolnegodla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2016-06-23
> Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 

2016-06-22
> OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2016-06-20
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie  od dnia  23.06.2016 r. do dnia  13.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2016-06-17
> Zarządzenie Starosty Średzkiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 716/2015 z dnia  24.11.2015 r. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji w miejscowości Ogrodnica. WIĘCEJ

2016-06-16
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: ochrona ekosystemu i dzidzictwa przyrodniczego gminy w roku 2016 pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych

2016-06-13
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 14 czerwca 2016r. do 4 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

 
 

2016-06-13
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 13 czerwca 2016 roku do 3 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

2016-06-09
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 14.06.2016 r. do 04.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat

2016-06-01
> Liczba mieszkańców

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 maja 2016 roku:

2016-05-25
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarze : Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego  pn.  „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”2016-05-25
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarze : ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy w roku 2016 pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych" 

2016-05-25
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2016-05-18
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. :"Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

2016-05-16
> Informacja

w sprawie aktualizacji map w związku z planowanym budową  dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice. INFORMACJA<<<

2016-05-12
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 11 maja 2016

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: ochrona ekosystemu i dzidzictwa przyrodniczego gminy w roku 2016 pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych

2016-02-26
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2016-01-19
> Obwieszczenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

Burmistrz Środy Ślaskiej informuje, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska"`

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat