Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Pobór 7 czerwca

Po raz kolejny w tym roku honorowo krew w Środzie Śląskiej można będzie oddać jak zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, 7.6, w Domu Kultury. W godz. 8.30-12.00 zapraszamy zarówno krwiodawców ze stażem jak i osoby chcące oddać krew po raz pierwszy.

Konsultacje społeczne - komunikacyjne

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Środy Śląskiej na lata 2016-2022”. Uwagi  przekazywać będzie można w terminie 30 maja - 19 czerwca br.

W Zakrzowie bez zmian

Blisko połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa Zakrzów pojawiła się w miejscowej świetlicy w sobotę 28 maja na zebraniu wiejskim. Powodem zwolania zebrania był wniosek grupy mieszkańców o odwołanie sołtysa miejscowości.

Realizacja programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że na dzień 24 maja bieżącego roku w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+ przyjęto 1121 wniosków, wydano 577 decyzji, a środki wydatkowane wyniosły 756.513,90 zł.

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

6 tys. drzew w mieście i gminie

Jawory, lipy, wiązy, modrzewie, platany, klony...  Sześć tysięcy młodych drzewek znacząćo zasiliło w ostatnich tygodniach drzewostan miasta i gminy Środa Śląska. Walory estetyczne to jedna strona medalu, ekologia - strona druga, niezmiernie ważna. 

GOPS w programie Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. brał udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ

Realizacja programu Rodzina 500+

GOPS w Środzie Śląskiej w ramach realizacji Programu Rodzina 500+ na dzień 19 maja br. przyjął 1105 wniosków, wydał 507 decyzji, a środki wydatkowane to 597.200,00 zł. Nadal przyjmowane są wnioski i sukcesywnie wydawane są decyzje dla wniosków już złożonych.

Badania rolnicze przed nami

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju statystyczne badania rolnicze. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i metodami badań. Można to zrobić TUTAJ (pdf)

W Świętem melioracja sprawna

Rada sołecka wsi Święte zadecydowałaa w 2015 r. przeznaczyć 18 tys. zł z tegorocznego funduszu sołeckiego na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w obrębie wsi. Decyzji tej trudno się dziwić, gdyż rowy w obrębie wsi były w stanie opłakanym.

Gmina w TVP Wrocław

W niedzielne przedpołudnie 15 maja m.in. o mieście i gminie Środa Śląska mówiono w programie "Teraz wieś" red. Jana Kędzierskiego emitowanym przez regionalną TVP Wrocław. Niedzielny program obejrzeć można TUTAJ (link). Zapraszamy.

I Przedszkoliada za nami

Pierwsza Przedszkoliada Piłkarska pod patronatem burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego za nami. O tym jak przedszkolaki walczyły o piłkarskie trofea przekonać się można na stronach internetowych głównego organizatora imprezy. Zapraszamy >>> (link)

479 dzieci już ze świadczeniem

Do GOPS w Środzie Śląskiej od 1 kwietnia do 9 maja br. wpłynęło 1036 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano już 278 decyzji przyznających prawo do świadczenia i wypłacono środki w łącznej wysokości 239 290,40 zł.

Nawet 4 tys. zł na wymianę źródeł ciepła

Proekologiczne nastawienie i konsekwencja Gminy Środa Śląska w propagowaniu nowych rozwiązań w życiu codziennym to między innymi nowe rozwiązania kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Ich spore zainteresowanie tym tematem naprawdę cieszy.

Setka na 3 Maja

Nie było rekordowych planów, ale rekord frekwencji padł sam z siebie. Blisko setka rowerzystów wzięła udział w trzeciomajowym pikiniku rowerowym, orgazniwoanym przez średzki magistrat co roku tradycyjnie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze: „Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku Zakup prospołeczny”, we wtorek 10 maja br. WIĘCEJ (pdf)

Średzka OdNowa. Przyłącz się!

Czy w najbliższej okolicy brak miejsc do wspólnego spędzania wolnego czasu? Jakieś miejsce, park, budynek potrzebuje odnowy?  Gdzie należy wprowadzić zmiany i działania? Przyjdź na konsultacje społeczne „Średzka OdNowa”, podziel się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami! WIĘCEJ

Urząd Statystyczny informuje

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich główny cel to dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów UE.  Przedstawiamy badania, zaplanowane na terenie woj. dolnośląskiego

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2016 roku

 Od 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta (pdf) i  na terenie gminy (pdf).

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2016-05-25
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarze : Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego  pn.  „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”2016-05-25
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarze : ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy w roku 2016 pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych" 

2016-05-25
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2016-05-18
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. :"Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

2016-05-16
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2016-05-16
> Informacja

w sprawie aktualizacji map w związku z planowanym budową  dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice. INFORMACJA<<<

2016-05-16
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej  zawiadamia, że w okresie od 17 maja 2016r. do 06 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym

2016-05-12
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 11 maja 2016

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: ochrona ekosystemu i dzidzictwa przyrodniczego gminy w roku 2016 pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych

2016-05-11
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. OBWIESZCZENIE<<<

2016-05-05
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację kontenerów na odzież używaną. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych na obszarze wiejskim gminy Środa Śląska

2016-05-05
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację kontenerów na odzież używaną. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych na terenie miasta Środa Śląska:

2016-05-02
> Liczba mieszkańców

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy Środa Śląska na dzień 30 kwietnia 2016 roku:

2016-04-27
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a pierwszy i drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2016-04-27
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a  drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Śląska

2016-02-26
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2016-01-19
> Obwieszczenie - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska

Burmistrz Środy Ślaskiej informuje, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska"`

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat