Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Sportowa sobota

W Hali Sportowej SP nr 3 w Środzie Śląsza sobota, 16 grudnia, upłynie pod znakiem piłki ręcznej. O 12:00 rozpczną się rozgrywki III rundy Eldisy Handball Mini-Liga, a o godz. 17:00 na parkiecie zmierzą się: KS Środa Śląska i SPR Oleśnica. Zapraszamy!

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku z rozpoczęciem nowego okresu aplikowania o środki z Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok  2018 , Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO  zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania ofert

Taryfy komunikacji gminnej uchwalone

Kolejne ważne kroki na drodze do uruchomienia gminnej komunikacji autobusowej zostały wykonane na sesji Rady Miejskiej 29 listopada. Radni zaakceptowali taryfy gminnej komunikacji autobusowej przygotowane przez firmę doradczą TRAKO.

Środa Śląska wysoko w rankingu

22 miejsce wśród 616 gmin miejsko-wiejskich w Polsce – to wynik Gminy Środa Śląska w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju za 2016 rok, opracowanym przez Politechnikę Warszawską.

Przeglądy w budynkach

Wydział Spraw Lokalowych informuje, że na terenie miasta i gminy Środa Śląska przeprowadzana będzie kontrola instalacji gazowych oraz kontrola stanu technicznego budynków zarządzanych przez Gminę. Przeglądy prowadzone będą w dniach 4 - 31 grudnia br.  

Trwa kampania ONKOLOGIKA

Na prośbę Dolnośląskiego Centrum Onkologii udostępniamy oficjalny spot kampanii Onkologika. "Zdrowo patrzę w przyszłość. To onkologiczne" - pod takim hasłem trwa na Dolnym Śląsku kampania dotycząca profilaktyki chorób nowotworowych. 

Nabór na stanowisko dyspozytora

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyspozytora gminnej komunikacji autobusowej. Zatrudnienie na umowę o pracę zawierane będzie przez spółkę Średzka Komunikacja Publiczna. Nabór trwa do 20 grudnia br. Szczegóły w OGŁOSZENIU (link).

Wniosek do PKP ws. gruntu pod parking

Gmina Środa Śląska złożyła w ub. tygodniu wniosek do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu ws. użyczenia działki przy stacji kolejowej Przedmoście - Święte. Działka mogłaby służyć jako parking publiczny, którego obecnie bardzo w tym miejscu brakuje.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-12-04
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018

2017-12-04
> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna - Pasikurowice". >>OBWIESZCZENIE<<

2017-12-01
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze :Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018.

2017-12-01
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym”

2017-12-01
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 30 listopada 2017 roku:

2017-11-30
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

2017-11-30
> Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

o wsczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w podłożu słupów linii 400kV relacji Czarna - Pasikurowice, woj. dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka. >>OBWIESZCZENIE<<

 

2017-11-30
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna - Pasikurowice w obrębach: Lipnica, Brodno, Zakrzów, Szczepanów, Słup i Kobylniki. >>OBWIESZCZENIE<<

2017-11-29
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska

2017-11-28
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

pierwszy ustny przetarg ograniczony na ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu garażu z przeznaczeniem do najmu w miejscowości Środa Ślaska przy ul. 1-go Maja 1

2017-11-09
> Ogłoszenie o przetargu

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska we wsi Juszczyn i w Środzie Śląskiej przy ul. Żytniej

2017-02-21
> Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r. 

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat