Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE























 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Punkt mediacyjny zaprasza

Osoby, które znalazły się w problemowej sytuacji rodzinnej, cywilnej czy gospodarczej zachęcamy do skorzystania z oferty spotkań i konsultacji z zawodowymi mediatorami - ten sposób poleca Sąd Rejonowy w Środzie Śląskeij Więcej informacji TUTAJ.

Oświatowa sesja nadzwyczajna

Gminna oświata zdominowała sesję rady miejskiej 15 lutego br. Radni glosowali m.in. nad zmianami statutu żłobka publicznego w Środzie Śląskiej, w celu aktualizacji zapisów w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Potrzebna krew

Ferie - myślimy głównie o zimowym wypoczynku. Wrocław pustoszeje, studenci i uczniowie wyjeżdżają, a niestety liczba wypadków komunikacyjnych wzrasta. Nie zapominajmy o pacjentach dolnośląskich szpitali i klinik, którzy codziennie walczą o zdrowie i życie.

Zbliża się termin opłaty za odpady

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy, że do 25 lutego br. należy oplacić I ratę za gospodarowanie odpadami. I rata obejmuje styczeń i luty. Opłata uiszczana jest przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez gminę lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Praca w straży miejskiej

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta, w Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej, w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad naboru znaleźć można TUTAJ

Szkolenia z samoobrony dla pań

Trwają zapisy na II edycję szkoleń z samoobrony dla kobiet, organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu br. w trzydziestu polskich miastach, w tym m.in. we Wrocławiu. Poprowadzą je najlepsi instruktorzy wojskowi.

Porady w sprawie dotacji

Niedługo ruszają nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.  LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i w tym miesiącu zaprasza na dyżury doradcze. Terminy wizyt w Środzie Śląskiej dostępne są TUTAJ (link)

Kulturalny plebiscyt przedłużony

Miło nam poinformować, że plebiscyt na gminne wydarzenie kulturalne roku 2016 został przedłużony. Głosowanie trwa do 17 lutego. Kupony plebiscytowe znajdą Państwo w bezpłatnym wydaniu Kuriera Średzkiego (Informator Gminy Środa Śląska).

OSiR zaprasza na ferie

OSiR w Środzie Ślaskiej w czasie ferii zaprasza dzieci od 8 roku życia na zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Zapisy już trwają. Szczegółowe informacje znaleźć można TUTAJ

Promujmy obszary wiejskie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Zachęcamy do udziału.

Burmistrz i Doradca w GDDKiA

Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński wraz z doradcą ds. projektów kluczowych w sferze bezpieczeństwa publicznego Dariuszem Łopuszyńskim spotkali się w czwartek 26 bm. z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. 

Ptasia grypa - przydatne informacje

W związku z pojawiającymi się w kraju ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 zachęcamy hodowców drobiu, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematem, do zapoznania się z przydatnymi informacjamu od Głównego Lekarza Weterynarii.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Biznesowa olimpiada dla uczniów

Zapraszamy i zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych Środy Śląskiej do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach (I edycja 2016/2017), organizowanej przez łódzki Instytut Nowych Technologii. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ (link)

Apel do mieszkańców

Proszę o zwracanie w czasie mrozów szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne oraz osoby starsze, które z trudnością radzą sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a dla których nawet zwykłe wyjście na zakupy może zagrażać ich zdrowiu i życiu.

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Auta elektryczne - parking za darmo

3 stycznia 2017 r. wejdzie w życie uchwała rady miejskiej z 7 grudnia br. zwalniająca z opłat za parkowanie w mieście pojazdy niskoemisyjne (ekologiczne) z napędemm elektrycznym lub napędem spalinowym spełniające normę Euro 6. Treść uchwaly dostepna jest TUTAJ (pdf)

Apel antysymogowy - warto przeczytać

Działając z upoważnienia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego marszałek województwa Cezary Przybylski zachęca do zapoznania się z tzw. apelem antysmogowym dotyczącym potrzeby ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa... WIĘCEJ (jpg.)

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

Konsultacje spoleczne - przeciwko suszy

Przypominamy mieszkańcom gminy o ogłoszonych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu konsultacjach społecznych Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy.

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-02-17
> Ogłoszenie o naborze

partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

2017-02-16
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat działki w Lipnicy i Środzie Śląskiej

2017-02-16
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy i trzecu ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Ślaska

2017-02-16
> Zawiadomienie o wykazie

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na okres do trzech lat działek w Proszkowie i Zakrzowie

2017-02-15
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

upload_module/wysiwyg/Ela RPO - konkursy 2017/33_2017.pdfna realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


2017-02-15
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów temtycznych"

2017-02-15
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczonyna ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu za wynajem  10 pomieszczeń  gospodarczych z przeznaczeniem do najmu w miejscowości Środa Ślaska przy Placu Wolności  6-8

2017-02-10
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kryniczno.  OBWIESZCZENIE<<<

2017-02-10
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, dot. obrębu Kryniczno.  OBWIESZCZENIE<<<

2017-02-10
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

2017-02-09
> Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017

2017-02-09
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2017-02-09
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2017-02-09
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2017-02-07
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych w roku 2017

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert-  załącznik do zarządzenia pobierz

2017-02-07
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości gruntowych do dzierżawy w trybie bezprzetargowymoraz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego

2017-02-07
> Ogłoszenie o przetargu

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Śląska dla mieszkańców i właścicieli lokali w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej, którzy złożyli wniosek o dzierżawę części działki nr 81/5 AM-16 położonej przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej

2017-02-07
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów. OBWIESZCZENIE<<<

2017-02-07
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice w obrębach: Lipnica, Brodno, Zakrzów, Szczepanów, Słup i Kobylniki, OBWIESZCZENIE<<<

2017-02-07
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przesyłowej linii elektroenergetycznej. OBWIESZCZENIE<<<

2017-02-07
> Zawiadomienie o wykazie

pomieszczenia gospodarczego oraz garażu przeznaczeniem do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

2017-02-01
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 stycznia 2017 roku:

2017-01-31
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarzeintegracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym"


2017-01-27
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017

2017-01-20
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.


2017-01-17
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnie pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

2017-01-17
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

2017-01-03
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

2017-01-03
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2017

2017-01-03
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017 pn. "Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"

2016-12-29
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym"

2016-12-20
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych w roku 2017

2016-10-04
> Ogłoszenie dotyczące transportu zbiorowego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; WIĘCEJ

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat