Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Plebiscyt z cennymi nagrodami

Do 16 lutego br. można oddać swój głos w plebiscycie na Gminne Wydarzenie Kulturalne 2017 roku. Na mieszkańców gminy i miasta Środa Śląska, którzy zagłosują na jedno z wydarzeń kulturalnych, czekają cenne nagrody! 

WKS Śląsk vs. Miedź Legnica

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do udziału w wyjątkowym piłkarskim wydarzeniu: 20 stycznia mecz towarzyski w Środzie Śląskiej rozegrają WSK Śląsk Wrocław i MKS Miedź Legnica! Początek spotkania o godz. 12:00, wstęp wolny.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

W związku z trwającym rokiem wyborczym i zbliżającym się terminem wyborów samorządowych zamieszczamy informację Krajowego Biura Wyborczego dot. rejestru wyborców. 

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na LV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku (piątek) o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

GLORY Środa Śląska w Sulejowie

27 stycznia 2018 r. Klub sportowy Glory Środa Śląska boks/kickboxing weźmie udział w prestiżowym turnieju bokserskim w Sulejowie. Organizatorem wydarzenia jest sekcja bokserska MUKS Widzew Łódź. 

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Środy Śląskiej, że do dnia 31 stycznia 2018 r.: są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Budżet 2018 i Średzka Karta Mieszkańca

Ponad 4 godziny trwała prezentacja i debata nad projektem budżetu Gminy Środa Śląska na sesji Rady Miejskiej 28 grudnia. Ponadto radni poparli inicjatywę Burmistrza odnośnie wprowadzenia Średzkiej Karty Mieszkańca.

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy o możliwości wspólnego uczestnictwa w 2018 roku w programie usuwania wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w obrębie nieruchomości na terenie gminy Środa Śląska, z wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Konkurs na dotacje unijne w DIP

Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje na budowę, przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2018-01-17
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-01-17
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018 r.
2018-01-16
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-01-16
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-01-12
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień

2018-01-12
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-01-12
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym"

2018-01-10
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-01-09
> Ogloszenie Burmistrza Środy Śląskiej

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2018-01-08
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2018-01-05
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-01-05
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 r.
2018-01-04
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018

2018-01-03
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018 r.
2018-01-03
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości przeznaczonej  do najmu w trybie przetargu ograniczonego dla mieszkańców budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Probusa 1,1A,2,3,  przy ul. Świdnickiej 37.

2018-01-02
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 grudnia 2017 roku:

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r.