Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
Karty Usług Elektronicznych
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE
 

 

 

AKTUALNOŚCI
Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na XL Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 9.00, w foyer Domu Kultury w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58.  

Kulinianie i Polanie w Udaninie

W imieniu organizatorów zapraszamy na drugą edycję festynu Pieje Kur Pieje i II Przegląd Zespołów Ludowych w Udaninie, w sobotę 3 maja. W przeglądzie wezmą udział m.in. "Kulinianie" z Kulina i "Polanie" z Proszkowa. Początek o godz. 15.00. Szczegóły TUTAJ

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
mamy przyjemność złożyć
Mieszkańcom Gminy i ich najbliższym
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech budząca się wiosna nada nowy sens życiu,
a Święto Zmartwychwstania
niech trwale zagości we wszystkich sercach,
niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość.


Burmistrz Środy Śląskiej

- Bogusław Krasucki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

- Zbigniew Sozański

Ciekawe bezpłatne kursy

Wraz z Mediator Group s.a. zapraszamy mieszkańców gminy Środa Śląska (i nie tylko) na kończące się egzaminem, certyfikowane i bezpłatne kursy języka angielskiego (WIĘCEJ), a także kursy komputerowe (WIĘCEJ). Oferta jest ciekawa, więc warto skorzystać.

Kabaretowa majówka

17 maja Dom Kultury w Środzie Śląskiej zaprosi na występy Kabaretu Pod Wyrwigroszem. Pierwszy odbędzie się o godz. 17.00, drugi – o 19.00. Bilety w cenie 50 zł są do nabycia w Domu Kultury (pl. Wolności 58), tel. 71 317 32 11. Gorąco zapraszamy. O KABARECIE

Promujemy sołectwa w sieci

Do 15 kwietnia administratorzy z całej Polski mogą zgłaszać swoje strony internetowe do drugiej edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci". Podobnie jak w roku ubiegłym, patronat nad wydarzeniem objął Minister Administracji i Cyfryzacji. Warto spróbować. WIĘCEJ

Patriotyczny konkurs w BP

Zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Środa Śląska do udziału w Patriotycznym Konkursie Recytatorskim pod patronatem Burmistrza Środy Śląskiej. Konkurs odbędzie się w środę 30 kwietnia br. w BP. WIĘCEJ

O wiośnie z Mirosławą

W piątek 11 kwietnia o godz. 14.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Mirosławy Mróz „Wiosno, ach to ty!”. Organizatorzy i autorka zapraszają miłośników sztuki, malarstwa oraz sympatyków średzkiej Biblioteki.

W sobotę Święto Czekolady

Już w najbliższą sobotę (12 bm.) w Średzkim Parku Wodnym oprócz kąpieli, czy sauny, można się będzie uszczęśliwić czekaoladą w wielu postaciach. Czekolada do picia, czekoladowe babeczki i nie tylko. Będzie więc w czym wybierać... Więcej informacji znaleźć można TUTAJ (jpg)

O stypendiach, Odrze i nie tylko

M.in. o inwestycjach, finansach, bezpieczeństwie przeciwpowodziowym mówiono na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 26 marca. Sesja po raz trzeci odbywała się w Domu Kultury. Rozpoczął się już jednak remont kapitalny sali konferencyjnej magistratu.

Spotkanie z Marią Czubaszek

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej zaprasza na spotkanie autorskie z Marią Czubaszek, w piątek 25 kwietnia br. o godzinie 18.00. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona – wejściówki do odbioru w siedzibie Biblioteki. Zapraszamy i czekamy.

Stypendyści mile widziani

Na marcowej sesji Radni zmienili zapisy tzw. uchwały stypendialnej, pozwalającej burmistrzowi Środy Śląskiej przyznać wyróżniającym się uczniom szóstych klas SP i trzecich klas GM stypendium za osiągnięcia naukowe promujące Gminę Środa Śląska.

Aktywni... po raz trzeci

Ostatni dzień marca br. był zarazem ostatnim dniem naboru wniosków do trzeciej edycji gminnego programu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej”. Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo ciekawie, a pamiętamy, że poprzednie także były bardzo udane.

25 000 wsparcia

Gmina Środa Śląska podpisuje kolejne umowy o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Małe Projekty. Tym razem chodzi o modernizację świetlicy wiejskiej w Juszczynie. WIĘCEJ (pdf)

PCK na Wielkanoc

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Środzie Śląskiej we wtorek i piątek 1 i 4 kwietnia br. przeprowadzi zbiórkę publiczną pn. „Koszyczek Wielkanocny z PCK”. Kwestować będą uczniowie średzkich gimnazjów i szkół i ponadgimnzajalnych.

Z Gminą przeciw narkomanii

Gmina Środa Śląska i stowarzyszenie „Lecznica dusz”, wzorem lat poprzednich, zapraszają na bezpłatne konsultacje z wykwalifikowanymi terapeutami i trenerami, w środy, w godz. 14.00-17.00 w siedzibie Klubu Abstynenta KROKUS, ul. Białoskórnicza 1 w Środzie Śląskiej.

Szybki PIT w naszej gminie

Przypominamy mieszkańcom, że dzięki współpracy Naczelnika średzkiego Urzędu Skarbowego z Burmistrzem Środy Śląskiej, także na terenie naszej gminy działają punkty, w których pracownicy US pomagają wypełnić i przesłać swoje zeznanie podatkowe do US.

Odbiór śmieci - harmonogram

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom gminy, że - w ramach nowej ustawy śmieciowej - od 1 lipca br. Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o odpady komunalne odbiera na podstawie przyjętych harmonogramów
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok

Informujemy, że od stycznia 2014 roku na terenie Gminy Środa Śląska będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma nowy harmonogram do domu, jak również jest on dostępny (tutaj)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2014-04-23
> Obwieszczenie Ministra Środowiska

o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusza Środa Śląska (762) reambulacja". OBWIESZCZENIE<<<

2014-04-22
> Zawiadomienie o wykazie

BURMISTRZ Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 23.04.2014r. do 13.05.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-04-22
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska. OBWIESZCZENIE<<<

2014-04-18
> Informacja o opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do wglądu dokumentacji obejmującej :

  1. Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017

  2. Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017

W załączeniu Informacja Nr DOW-S-IV.721.5.2012.GI Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2014 ( tutaj)

2014-04-16
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska
 

2014-04-14
> Informacja GOPS

GOPS w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje o terminach wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego jak również świadczeń z pomocy społecznej.

2014-04-11
> OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska. OBWIESZCZENIE<<<

2014-04-10
> Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego położonych na obszarze gminy ŚrodaŚląska. OBWIESZCZENIE<<<

2014-04-08
> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektami planów zadań ochronnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty tj. między innymi dla obszaru Łęgi Odrzańskie PLH20018. W załączeniu Obwieszczenie Nr WPN.6320.91.2014.JZ (tutaj)

2014-04-04
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg niograniczony na przetrg nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2014-02-26
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ ogłasza DRUGI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Środa Śląska

2014-02-13
> Nowy dodatek energetyczny

Od 1 stycznia br. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego.

2013-10-23
> Informacja na temat realizacji zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska przy wsparciu finansowym z Funduszu

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2013 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadnia pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska, w wysokości 85% poniesionych nakładów.

Dzięki wsparciu Funduszu w kwocie 11 681,68 zł.,  z budynków gospodarczych i mieszkalnych zdemontowano  łącznie 1035 m2 płyt azbestowo -cementowych oraz  zutylizowano zdemontowane i  składowane  od lat, na terenie nieruchomości,  wyroby zawierające  azbest w ilości 23,88 ton.

 

 

 

2011-08-26
> AZBEST !!! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, informuje osoby fizyczne z terenu gminy Środa Śląska, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Środy Śląskiej, corocznie, terminie do 31 stycznia każdego roku, "Informacji o wyrobach zawierających azbest" znajdujących się na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu.

2011-08-26
> Informacja dotycząca dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza do składania wniosków o dotacje ze środków budżetu Gminy Środa Śląska na usuwanie wyrobów zawierających azbest i papę z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Środa Śląska. Wszystkie niezbędne informacje wraz z zasadami dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska znajdują się na stronie:http://www.srodaslaska.pl/www/40089.xml

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat