Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Pobór 2 sierpnia

Po raz kolejny w tym roku honorowo krew w Środzie Śląskiej można będzie oddać jak zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, 2.8, w Domu Kultury. W godz. 8.30-12.00 zapraszamy zarówno krwiodawców ze stażem jak i osoby chcące oddać krew po raz pierwszy.

Kasa w sierpniu krócej

Informujemy, że w dniach 1-22 sierpnia kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna w godzinach 8.00-12.00. Wpłat bez prowizji można dokonywać w PKO BP na ul. Śląskiej (8.00-18.00) lub agencji PKO BP na ul. Malczyckiej (9.00-17.00). Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe działki w zasobie Gminy

8.7 Gmina Środa Śląska, reprezentowana przez zastępcę burmistrza Przemysława Babińskiego i kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Katarzynę Raczyńską, przejęła od ANR dwie działki zlokalizowane w Środzie Śląskiej i w Wojczycach. 

Stypendia dla przyszłych studentów

Jeszcze do 29 lipca (piątek) można się starać o stypendia pomostowe na dofinansowanie pierwszego roku studiów. Temat dotyczy młodych ambitnych Dolnoślązaków mieszkających w małych miejscowościach. Więcej informacji znależć można TUTAJ (pdf)

Dla bezpieczeństwa rolników

Za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszamy rolników, i nie tylko, do zapoznania się z informacjami pozwalającymi zwięszyć ich bezpieczeństwo podczas szeroko rozumianych prac rolniczych i do udziału w ciekawym konkursie... WIĘCEJ

Praca w żłobku

Dyrektor Żłobka Publicznego przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej ogłasza otwarty nabór pracowników na następujące wolne stanowiska: opiekun dziecięcy, intendent, kucharz, pomoc kucharza, sprzataczka (sprzątacz) i konserwator.

Nabór do żłobka na ul. Wierzbowej

Informujemy osoby zainteresowane, że Dyrektor Żłobka Publicznego przy ul. Wierzbowej 1 w Środzie Śląskiej ogłasza rekrutację dzieci na rok szkolny 2016-2017. Wszelkie potrzebne informacje szczegółowe dostępne są TUTAJ.

Regulamin korzystania z tablic informacyjnych

Informujemy mieszkańców, że 14 lipca br. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej w sprawie regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Środa Śląska. Zarządzenie i regulamin dostępne są TUTAJ (pdf)

Budowa dróg w Szczepanowie i Jastrzębcach

Gmina Środa Śląska jest w trakcie realizacji budowy dróg w technologii transportu rolnego. Wykonawca kończy obecnie roboty w Szczepanowie, a w minioną środę rozpoczął przygotowywanie terenu pod drogę w Jastrzębcach.

Na sesji m.in. o nowej komendzie policji

Trzy uchwały podjęte jednogłośnie (14 głosów za) i jedna z jednym głosem przeciw, to bilans sesji rady miejskiej, która w trybie nadzwyczajnym odbyła się we wtorek 12 lipca br. Poruszono także temat zamkniętej opieki zdrowotnej na terenie powiatu.

Ziemne korty tenisowe już otwarte

Z przyjemnością informujemy, że w Środzie Śląskiej od 1 lipca bieżącego roku można korzystać z ziemnych kortów tenisowych zlokalizowanych przy Stadionie Miejskim. Koszty renowacji kortów - blisko 30.000,00 zł w całości pokryła Gmina Środa Śląska.

Gimna i KRD "na Plus"

1 lipca Gmina Środa Śląska rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w ramach programu „Samorząd na Plus”. Powodem były przede wszystkim zaległości wobec Gminy z tytułu najmu lokali komunalnych sięgające 1 300 000 zł, powstałe w latach 1998-2015.

Zapraszamy na korty

Zapraszamy na korty tenisowe zlokalizowane przy stadionie miejskim w Środzie Śląskiej. Rezerwacje i kasa w Centrum Sportu i Rekreacji. W czasie wakacji obowiązuje PROMOCJA - 10 zł za jedna godzinę - na wszystkich kortach tenisowych OSiR. WIĘCEJ

Absolutorium, czyli 11 do 4

Radni Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej podczas sesji 22 czerwca br. udzielili absolutorium burmistrzowi Adamowi Rucińskiemu z wykonania budżetu za 2015 rok. 11 radnych było za przyznaniem absolutorium, 4 wstrzymało się od głosu. 

Badania rolnicze przed nami

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju statystyczne badania rolnicze. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i metodami badań. Można to zrobić TUTAJ (pdf)

Urząd Statystyczny informuje

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich główny cel to dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów UE.  Przedstawiamy badania, zaplanowane na terenie woj. dolnośląskiego

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2016 roku

 Od 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta (pdf) i  na terenie gminy (pdf).

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2016-07-22
> Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. >>> DIR-STANOWISKO-PRZETARGI<<<

2016-07-22
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałanie 4.5.D Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) WIĘCEJ

2016-07-21
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 26 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2016-07-15
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej

dot. wprowadzenia regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Środa Śląska

2016-07-15
> Informacja o uzyskanej pomocy z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2016 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 28 908 zł.

2016-07-15
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Proszków. OGŁOSZENIE<<<

2016-07-15
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Ciechów. OGŁOSZENIE<<<

2016-07-14
> Ogłoszenie o naborze partnerów projektu

Gmina Środa Śląska jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ogłsza nabór partnerów
 

2016-07-07
> Zawiadomienie o wykazie

BURMISTRZ Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 11 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

2016-07-01
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 30 czerwca 2016 roku:

2016-06-29
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. "Organizacja czasu wolnegodla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2016-06-27
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska. >>OBWIESZCZENIE<<

2016-06-23
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację kontenerów na odzież używaną. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych na obszarze wiejskim gminy Środa Śląska

2016-06-23
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację kontenerów na odzież używaną. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych na terenie miasta Środa Śląska

2016-05-18
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. :"Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

2016-02-26
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat