Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Rycerz Roland będzie piękniejszy

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Środzie Śląskiej – pomnik rycerza Rolanda – niebawem odzyska swój blask dzięki pracom renowacyjnym. Odnowionego rycerza będzie można podziwiać w połowie lipca br. 

Pan Michał Gacek – Zasłużony

Na wniosek Burmistrza Środy Śląskiej, decyzją średzkiej Rady Miejskiej podjętą 1 marca br., pan Michał Gacek otrzymał tytuł „Zasłużony dla gminy Środa Śląska”. Medal wręczono podczas sesji Rady 26 kwietnia br.

Więcej drzew i krzewów

Zgodnie z zapisami umowy do 15 maja br. na terenie miasta i gminy Środa Śląska przybędzie 230 sztuk drzew i krzewów. To efekt przetargu, który w ostatnich dniach rozstrzygnął średzki magistrat.

Patrole i dyżury Straży Miejskiej

Średzka Straż Miejska poszerzyła zakres swoich działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie. Funkcjonariuszy można spotkać na dworcu autobusowym oraz przy dworcu kolejowym w Środzie Śląskiej. 

Aktywni 2017 na start!

Jak co roku wiosną na ziemię średzką powracają "Aktwyni...". Rozpoczynamy bowiem 6. edycję gminnego konkursu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej”. Zapraszamy do aktywności, życzymy ciekawych pomysłów i - rzecz jasna - sukcesów.

Nowy sołtys i rada sołecka Cesarzowic

Mieszkańcy Cesarzowic 19 kwietnia br. licznie wzięli udział w przedterminowych wyborach organów sołeckich swojej miejscowości. Nowym sołtysem została p. Grażyna Ostrówka. 

Największy kontrakt w historii gminy

10 miejscowości z gminy Środa Śląska zyska na podpisanej 19 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim umowie na wykonanie dróg transportu rolnego. To największe zadanie w historii średzkiego samorządu, relizowane w tej technologii. 

Rynek Dolny zmieni swoje oblicze

Do 31 sierpnia br. ma się zakończyć drugi etap przebudowy Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej. Wykonaniem nowego oblicza serca miasta zajmie się firma Polskie Surowce Skalne sp. z o. o. z Katowic. 

Praca w Ratuszu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. komunikacji zewnętrznej i public relations w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej wraz z funkcją rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Więcej informacji dotyczących zasad naboru znaleźć można TUTAJ (pdf)

Współpraca z DFR

Gmina Środa Śląska nawiązała współpracę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju we Wrocławiu. Dzięki tej relacji poszerzy się oferta wsparcia, jaką samorząd kieruje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO. 

Ważne dla opiekunów grobów

Wraz z administracją cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej uprzejmie przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat przedłużających ważność grobu po 20 latach. Obecnie jest to kwota w wysokości 270 zł. Więcej przydatnych informacji znaleźć można TUTAJ

Najwyższa dotacja dla średzkiego ratusza

Pierwsze miejsce w rankingu i blisko 2,5 mln zł z RPO Województwa Dolnośląskiego otrzymała gmina Środa Śląska na rewaloryzację zabytkowej części ratusza. To najwyższe dofinansowanie spośród 7 projektów z Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej.

Jedyni wśród 14 miast i gmin

Ponad 100 tys. zł dofinansowania unijnego przyznał Zarząd Województwa Dolnośląskiego na rzecz gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 20, będącego współwłasnością Gminy.

Porady w sprawie dotacji

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.  LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i w tym miesiącu zaprasza na dyżury doradcze. Terminy wizyt w Środzie Śląskiej dostępne są TUTAJ (link)

Gminne stypendia dla uczniów

Dziewięcioro najzdolniejszych i najbardziej wysportowanych uczniów z klas szóstych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum (prowadzonych przez gminę) otrzymało gminne stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe promujące miasto i gminę Środa Śląska.

Wielkopostne brzmienia

Studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wystąpili w niedzielę, 26 marca br. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej. Koncert Wielkopostny w ich wykonaniu zgromadził liczne grono słuchaczy.

Punkt mediacyjny zaprasza

Osoby, które znalazły się w problemowej sytuacji rodzinnej, cywilnej czy gospodarczej zachęcamy do skorzystania z oferty spotkań i konsultacji z zawodowymi mediatorami - ten sposób poleca Sąd Rejonowy w Środzie Śląskeij Więcej informacji TUTAJ.

Szkolenia z samoobrony dla pań

Trwają zapisy na II edycję szkoleń z samoobrony dla kobiet, organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu br. w trzydziestu polskich miastach, w tym m.in. we Wrocławiu. Poprowadzą je najlepsi instruktorzy wojskowi.

Promujmy obszary wiejskie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Zachęcamy do udziału.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-04-26
> Zawiadomienie o wykazie

dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby  fizycznej na okres do  trzech lat  działki niezabudowanej  położonej  we  wsi  Ogrodnica

2017-04-26
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2017-04-21
> Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017

2017-04-21
> Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy w roku 2017

2017-04-20
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona i promocja zdrowia gminy pn. "Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcach promoujących zdrowy styl życia"

2017-04-19
> Zawiadomienie Ministra Środowiska

że decyzją z dnia 20.01.2017 r., znak: DZŚ-III.404.18.2017.MW, Minister Środowiska uchylił decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiegoz dnia 20.01.2017 r., znak: DOW-S.IV.7033.1.2017.DA i umorzył postępowanie I instancji. ZAWIADOMIENIE<<<

2017-04-19
> Obwieszczenie Marszalka Województwa Dolnośląskiego

o wszczęciu postanowienia administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn..: "Budowa stacji pomiarowej Środa Śląska w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą do jego obsługi na terenie woj. doln. OBWIESZCZENIE<<<

2017-04-18
> Ogłoszenie o przetargu

na ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu za wynajem pomieszczeń gospodarczych w lokalu użytkowym w miejscowości Szczepanów

2017-04-13
> Ogłoszenie o naborze partnerów projektu

Gmina Środa Śląska jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ogłsza otwarty nabór partnerów
 

2017-04-11
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości gruntowej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

2017-04-07
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce. OBWIESZCZENIE <<<

2017-04-06
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017 pn. "Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"

2017-04-06
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych"

2017-04-06
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Śląska dla mieszkańców i właścicieli lokali w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej, którzy złożyli wniosek o dzierżawę części działki nr 81/5 AM-16 położonej przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej

2017-04-06
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych w roku 2017


2017-04-06
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2017-04-03
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2017-04-03
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 marca 2017 roku:

2017-03-28
> Informacja o harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do prowadzonych przez gminę przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych.

 

2017-03-24
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 pn. "Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska"


2017-03-20
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017


2017-02-21
> Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r. 

2017-02-15
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

upload_module/wysiwyg/Ela RPO - konkursy 2017/33_2017.pdfna realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


2017-02-15
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów temtycznych"

2017-01-31
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarzeintegracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym"


2017-01-20
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.


2016-10-04
> Ogłoszenie dotyczące transportu zbiorowego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; WIĘCEJ

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat