Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
Karty Usług Elektronicznych
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE 

 

AKTUALNOŚCI
Pobór 7 kwietnia

W kwietniu honorowo oddać krew w Środzie Śląskiej można będzie jak zwykle w pierwszy wtorek miesiąca (7.4), jak zawsze w Domu Kultury, pl. Wolności 58. W godz. 8.30-12.00 czekamy na krwiodawców ze stażem jak i osoby chcące oddać krew po raz pierwszy.

Praca w magistracie

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko sekretarki – młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Nabór trwa do czwartku 9 kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ

Gminne nagrody sportowe

Przypominamy, że we wtorek 31 marca upływa termin składania do Urzędu Miejskiego wniosków o nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Gminę Środa Śląska za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej za rok 2014. Zapraszamy. WIĘCEJ

Jest nam wszystkim łatwiej

Szkoła pełna dzieci zdecydowanie cieszy, zwłaszcza, jako alternatywa dla niżu demograficznego. To jednak także duże wyzwanie, nie tylko w czasie zajęć, ale też po nich, kiedy sporo dzieci właśnie w szkole czeka na powrót rodziców do domu.

Halowa WIOSNA 2015

Już w najbliższą sobotę (21.3) w sali sportowej przy SP3 odbędzie się Turniej Piłki Nożnej – Wiosna 2015. Patronat nad rozgrywkam i objął Burmistrz Środy Ślaskiej, a zaprasza do kibicowania wraz z Oratorium św. Jana Bosko - organizatorem rozgrywek. WIĘCEJ (pdf)

Nowy Skarbnik Gminy Środa Śląska – wszyscy ZA

O ile nie było jednomyślności w Radzie przy odwoływaniu dotychczasowego skarbnika Gminy Środa Śląska, o tyle kandydatura nowego skarbnika uzyskała pełne poparcie wszystkich radnych. Zmian dokonano 16 marca.
 

Z Oratorium do Włoch

Jeszcze do końca marca można się zapisywać na, organizowany przez Oratorium św. Jana Bosko w Środzie Śląskiej, obóz religijno-wypoczynkowy nad włoskim Adriatykiem, dla dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ (pdf)

Wnioski obszarowe 2015

Jak informuje DODR, odpłatne zgodnie z cennikiem wypełnianie wniosków obszarowych przez pracowników Powiatowego Zespołu Doradców w Środzie Śl. ul. Wrocławska 2 (Starostwo IIp.pok.306) potrwa od 16.03 do 15.05, w godz. 7.30-15.00. Zapraszamy

Nabór na prezesa OSiR

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Środzie Śląskiej o rozpoczętym właśnie naborze na stanowisko Prezesa Zarządu OSiR. Nabór trwać będzie do środy 1 kwietnia. Wszystkie niezbędne szczegóły znaleźć można TUTAJ (pdf)

Ryzyko powodziowe - konsultacje

Jest możliwość sprawdzenia czy jest się w grupie ryzyka powodziowego. Udział w konsultacjach społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym można wziąć na stronie powodz.gov.pl. Uwagi można zgłaszać na załączonym do planów formularzu.

Pół miliona na oświetlenie uliczne

Sześć zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowanych w tym roku przez Urząd Miejski. Będzie więc jaśniej i bezpieczniej nie tylko na osiedlach mieszkaniowych, ale też na drodze do stacji PKP i nie tylko tam.
 

Zmiany w USC

1 marca (w praktyce 2 - poniedziałek) weszły w życie zmiany w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. Jest tych zmian naprawdę wiele i wiele wskazuje, że powinny się spotkać z dobrym przyjęciem i zrozumieniem ze strony osób zainteresowanych.

Nowe dowody od 2 marca

Urzędy już od dziś (2 marca) przyjmują wnioski o nowe dowody osobiste. Dokument będzie zawierać znacznie mniej informacji niż do tej pory. Znikną m.in. pola z adresem zameldowania, kolorem oczu czy skanem podpisu... WIĘCEJ

Nowe gimnazjum i wybór II wiceprzewodniczącego

Dyskusja nad wstępnymi założeniami budowy nowego gimnazjum na Winnej Górze oraz kolejna (ponownie nieudana) próba wyboru II wiceprzewodniczącego rady zdominowały sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 25 lutego.

Zapisy do żłobków i przedszkoli

Rozpoczną się 2 i potrwają do 31 marca, a mowa o zapisach do publicznych żłobków i przedszkoli w gminie Środa Śląska. Wszelkie szczegółowe informacje otrzymać można bezpośrednio w placówkach. Zainteresowanych rodziców zapraszamy.

"Palący" problem - śmieci w piecu

Wprawdzie tegoroczna zima wygląda tak, jakby jej nie było, to jednak sezon grzewczy trwa. Trwa ze wszech miar godne potępienia i bezwględnie szkodliwe spalanie śmieci, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, w domowych piecach CO i wszelkich innych.

Pomoc bardzo potrzebna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że 12 lutego br. ruszyła akcja charytatywna zbiórki środków pieniężnych dla rodziny Pani Marioli Tymko z Przedmościa. 7 lutego br. rodzina ucierpiała w wyniku pożaru ich domu.

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

Za śmieci co dwa miesiące

Informujemy Mieszkańców gminy, że zgodnie z Uchwałą nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej od 2015 r. następuje zmiana terminów opłaty za wywóz śmieci. Opłaty będą przyjmowane w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach... >>> (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

Od stycznia 2015 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru śmieci na terenie miasta (pdf) i na terenie gminy (pdf).

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2015-03-31
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Śląska, dot. wsi: Juszczyn, Ciechów, Szczepanów

2015-03-30
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska, dot. lokalu mieszkalnego 1A przy ul. Ogrody Zamkowe 1 w Środzie Śląskiej

2015-03-30
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska, dot. lokalu użytkowego przy ul. Malczyckiej 33 w Środzie Śląskiej

2015-03-27
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarach:upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz ochrony i promocji zdrowiai w roku 2015

2015-03-23
> Projekt socjalny ,,Otwarci na pracę"
2015-03-23
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska

2015-03-23
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska

2015-03-23
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Jastrzębce, dot. uchwały Rady Miejskiej nr XIII/93/11 z dnia 26 października 2011 roku

2015-03-17
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce, dot. Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/247/13 z dnia 27 marca 2013 r. OGŁOSZENIE<<<

2015-03-17
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, dot. Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiejnr XL/350/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. OGŁOSZENIE<<<

2015-03-09
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 2 marca do 1 kwietnia 2015 r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2015-02-12
> Zmiana miejsca wypłat świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej
2015-01-19
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Święte

2015-01-02
> Liczba mieszkańców

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy Środa Śląska na dzień 31 grudnia 2014r..

2014-12-03
> Informacja o odwołaniu przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej odwołuje wyznaczony na dzień 12 grudnia 2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2014-09-25
> Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat