Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE 

 

AKTUALNOŚCI
Burmistrz i Komendant zapraszają

Burmistrz Środy Śląskiej i Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej mają przyjemność zaprosić mieszkańców powiatu średzkiego na uroczysty apel z okazji 96 rocznicy utworzenia Policji Państwowej, w piątek 31 lipca o godz. 13.30. WIĘCEJ

Wandal w Komornikach

Od nawałnicy 19 lipca ucierpiały Kulin, Rakoszyce, Cesarzowice i Gozdawa. Od głupoty napitego w „3D” czy też zamroczonego przez „mocarza” prymitywa-wandala w ostatnich dniach ucierpiał kontener dla piłkarzy Pagelu w Komornikach.

19 lipca 2015 – ta data na trwałe zapisze się w naszej pamięci, w pamięci osób których domy, mieszkania, budynki, uprawy, auta i inne mienie ucierpiało w wyniku ataku żywiołu nawałnicy, wichury, burzy i gradobicia jaki nawiedził Gminę Środa Śląska.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że niestety nie obyło się bez ofiar w ludziach.
Na skutek obrażeń, doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania nawałnicy, w dniu 21 lipca zmarła bowiem mieszkanka Rakoszyc, pani Halina Toborek, pracownik Zespołu Szkół w Rakoszycach, aktywna i bardzo lubiana członkini  Koła Gospodyń Wiejskich

W tych niezwykle trudnych chwilach niełatwo znaleźć słowa pociechy. Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom Śp. Pani Haliny Toborek i całej społeczności Rakoszyc, pogrążonej w głębokim smutku można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który złagodzić może tylko czas.
Łącząc się w bólu prosimy o przyjęcie wyrazów najszczerszego współczucia.

Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Kazimierz Grabowiecki

Pomagamy ofiarom nawałnicy

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Kultury Ludowej i Oddział Rejonowy PCK w Środzie Śl. zwracają się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic, które 19 lipca br. nawiedziły mieszkańców naszej gminy. WIĘCEJ (pdf)

UWAGA ROLNICY

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolniczych w wyniku gradobicia 19 lipca, powołano komisję ds. oceny szkód na polach w gminie Środa Sląska. Wnioski o oszacowanie szkód wraz z załącznikami, pilnie należy przedłożyć do Wydziału ROŚ.

System ostrzegania na telefon

Zachęcamy mieszkańców do pobierania nowej bezpłatnej aplikacji na smartfony. Regionalny System Ostrzegania (RSO) umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich w całym kraju. WIĘCEJ

Praca w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na dwa stanowiska strażnika miejskiego - aplikanta w Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej. Dokumenty przyjmowane będą do poniedziałku 3 sierpnia. Więcej niezbędnych informacji znaleźć można TUTAJ

Niskoemisyjna ankieta dla mieszkańców

Gmina Środa Śląska przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Chcemy świateł czy nie?

Już od poniedziałku 20 lipca mieszkańcy naszej gminy będą mogli, w ramach konsultacji społecznych, odpowiedzieć na pytanie, czy są za zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej w Środzie Śląskiej, na skrzyżowaniu ul. Wroclawskiej z ul. Oławską i ul. Górną.

Kto odpowiada za czystość i zieleń w mieście

Zgodnie z umową zawartą w styczniu br. oczyszczaniem ulic i placów w mieście zajmuje się w 2015 r. firma KOSZ z Milicza. W ramach zawartej umowy ulice i place w mieście oczyszczane są z następująca częstotliwością...

Strategia i inwestycje na 8 lat

Na sesji Rady Miejskiej 30 czerwca radni przyjęli strategiczną (dosłownie i w przenośni) na najbliższe osiem lat uchwałę zatwierdzającą aktualizację Strategii Rozwoju Gminy i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy na lata 2015-2022. WIĘCEJ (pdf)

Burmistrzowskie godziny z królową nauk

Już od września br. w gimnazjach prowadzonych przez gminę Środa Śląska zwiększone zostaną ilości godzin matematyki. Nie ma bowiem powodu, by nasi uczniowie mieli mniejsze możliwości edukacyjne niż ich koledzy z gimnazjów np. wrocławskich. 

Rada Miejska i Burmistrz sprzyjają inwestycjom w LSSE

Rada Miejska w Środzie Śląskiej na wniosek Burmistrza wprowadziła do porządku obrad czerwcowej sesji i jednogłośnie uchwaliła zmianę MPZP na terenie dużej podstrefy LSSE Komorniki-Święte-Juszczyn.

Rzeczyca dziękuje

Sołtys i Rada Sołecka Rzeczycy oraz LZS „Odra” Rzeczyca dziękują sponsorom imprezy „Wakacje na sportowo”: Gminie Środa Śląska, Domowi Kultury w Środzie Śląskiej, Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, Klubowi Motocyklowemu Wings of Freedom...

Żywnościowe wsparcie z GOPS

Średzki GOPS bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność na potrzeby programu pozyskuje Bank Żywności we Wrocławiu.

Środa Śląska bez szpitala.

PRW: Od dziś mieszkańcy Środy Śląskiej (i nie tylko) muszą szukać pomocy gdzie indziej. Spółka należąca do PCZ, która do tej pory prowadziła ośrodek wypowiedziała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wczoraj upłynął trzymiesięczny termin. WIĘCEJ

Mamy czwarte Drzewo Roku

30 czerwca zakończyło się internetowe głoswanie na Drzewo Roku 2015. Platan CESARZ z Cesarzowic zajął 4. miejsce - tarac do trzeciego tylko 20 głosow. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposob pomogli - dziękujemy ogromnie!!! ;-) WIĘCEJ

Urząd pomoże dłużnikom

Temat długów nie należy do najwdzięczniejszych. Jak się okazuje swoich dłużników ma także gmina Środa Śląska. Ponad 170 osób, najemców i osób korzystających z lokali bez tytułu prawnego, jest winnych łącznie około 1 mln zł.

WKU zaprasza do Ratusza

Informujemy, że w ramach akcji „Przyjazny Urząd” przedstawiciel WKU we Wrocławiu będzie pełnił dyżury w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w następujących terminach: 11 czerwca, 13 sierpnia, 8 października i 10 grudnia br. w godz. 11.30-12.15.

Liderzy SZLACHETNEJ PACZKI na start

W ramach akcji SZLACHETNA PACZKA rozpoczęły się zapisy liderów jej edycji 2015. Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znaleźć można wszystkie informacje dla osób zainteresowanych tą formą wsparcia akcji. LINK

Straż miejska na dworcu autobusowym

Dziś, 25 maja, otwarto na średzkim dworcu autobusowym posterunek straży miejskiej. Grafik jego pracy będzie weryfikowany na bieżąco, z uwzględnieniem opinii i sugestii mieszkańców. Docelowo posterunek ma funkcjonować przez cały tydzień.

Łatwiej do Strefy i stacji PKP

Klika tygodni temu wspominaliśmy o dobiegających końca rozmowach, prowadzonych przez Gminę Środa Śląska z wrocławskim POLBUS-PKS. Dotyczyły one nowego połączenia autobusowego na ternie gminy. Linia rusza już w poniedziałek 4 maja.

Porozumienie nt. dzikich zwierząt

1 kwietnia Gmina Środa Śląska podpisała porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu dotyczące zapewnienia profesjonalnej opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wypadku lub kolizji na terenie miasta i gminy.

Zmiany w USC

1 marca (w praktyce 2 - poniedziałek) weszły w życie zmiany w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. Jest tych zmian naprawdę wiele i wiele wskazuje, że powinny się spotkać z dobrym przyjęciem i zrozumieniem ze strony osób zainteresowanych.

Nowe dowody od 2 marca

Urzędy już od dziś (2 marca) przyjmują wnioski o nowe dowody osobiste. Dokument będzie zawierać znacznie mniej informacji niż do tej pory. Znikną m.in. pola z adresem zameldowania, kolorem oczu czy skanem podpisu... WIĘCEJ

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

Za śmieci co dwa miesiące

Informujemy Mieszkańców gminy, że zgodnie z Uchwałą nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej od 2015 r. następuje zmiana terminów opłaty za wywóz śmieci. Opłaty będą przyjmowane w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach... >>> (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

Od stycznia 2015 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru śmieci na terenie miasta (pdf) i na terenie gminy (pdf).

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2015-07-23
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na terenie gminy Środa Śląska w wyniku gwałtownej burzy, gradobicia, silnych wiatrów i trąby powietrznej >>>

2015-07-23
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 28 lipca do 17 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

2015-07-21
> Informacja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla RIPOK w Krynicznie

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wydaniu decyzji Nr PZ 228/2015 z dnia 1 lipca 2015 r., udzielającej Przedsiębiorstwu Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu zlokalizowanego w miejscowości Kryniczno (tutaj)

 

2015-07-21
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrocisławice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. OBWIESZCZENIE<<<

2015-07-21
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego wsi Ogrodnica, Lipnica, Kryniczno wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. OBWIESZCZENIE<<<

2015-07-13
> Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z  projektem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

2015-07-07
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 10 do 30 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2015-07-02
> Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Środzie Śląskiej bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, żywność przekazywana w ramach programu pozyskiwana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu.

2015-07-02
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska

2015-02-12
> Zmiana miejsca wypłat świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej
2014-12-03
> Informacja o odwołaniu przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej odwołuje wyznaczony na dzień 12 grudnia 2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2014-09-25
> Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat