Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
Karty Usług Elektronicznych
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE
 

 

 

AKTUALNOŚCI
Z wice burmistrzem rozmowa pierwsza

Powoli opadają wyborcze emocje, a zaczyna się samorządowa codzienność. Skład osobowy średzkiego magistratu zasilił w połowie grudnia Przemysław Babiński, mieszkaniec Juszczyna, zastępca Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego.

Pobór 7 stycznia

W styczniu honorowo oddać krew w Środzie Śląskiej można będzie w pierwszą środę (wyjątkowo) 7.1 jak zawsze w Domu Kultury, pl. Wolności 58. W godz. 8.30-12.00 czekamy na krwiodawców ze stażem jak i osoby chcące oddać krew po raz pierwszy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

Od stycznia 2015 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru śmieci na terenie miasta (pdf) i na terenie gminy (pdf).

Elektroniczna obsługa w BP

Od 8 grudnia Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej wprowadza system elektronicznej obsługi użytkownika. W związku z tym informujemy wszystkich obecnych i przyszłych czytelników o obowiązku posiadania elektronicznej karty czytelnika. WIĘCEJ

Środa Śląska – najlepsza na Dolnym Śląsku

W ostatnich dniach listopada dolnośląskie LZS obpublikowało pierwsze piętnastki tegorocznych XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast. W kategorii gmin zwyciężyła Środa Śląska (455 pkt.) przed Oławą (444) i Lubinem (442).

Burmistrz złożył ślubowanie

We wtorek 9 grudnia sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zdominowały uchwały okołobudżetowe, jednak jej początek miał charakter wyjątkowo uroczysty. Krótko po godz. 9.00 burmistrz-elekt Adam Ruciński otrzymał zaświadczenie o wyborze na burmistrza Środy Śląskiej.

Burmistrz Środy w drugiej turze

Podobnie jak wybory do rad emocje w powiecie średzkim wzbudzały wybory wójtów i burmistrza. Dopiero w II turze wybrano m.in. i burmistrza Środy Śląskiej. W pierwszej turze w Środzie Śląskiej żaden z trzech kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.

Pierwsza sesja w Środzie Śląskiej

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej kadencji 2014-2018 odbyła się w poniedziałek 1 grudnia. Głównym punktem obrad być złożenie ślubowania przez radnych...

Święty Mikołaj w ŚPW

W sobotę 6 grudnia Średzki Park Wodny odwiedzi Święty Mikołaj. Przybędzie w towarzystwie Śnieżynki i Elfa. Na dzieci będą czekały słodkie upominki, a na zwycięzców konkursów wspaniałe nagrody. Zapraszamy do wzięcia udziału w Loterii Mikołajkowej. WIĘCEJ

Nowa fabryka w podstrefie

Dziś, z udziałem m.in. Burmistrza Środy Śląskiej Bogusława Krasuckiego, firma Schweiker sp. z o.o. rozpoczęła budowę fabryki w Komornikach, w średzkiej podstrefie LSSE. To największa tego typu inwestycja w ponad 80-letniej historii przedsiębiorstwa.... WIĘCEJ

Dwa półwiecza w USC

W sobotę 8 listopada Burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki i Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Zbigniew Sozański mieli przyjemność złożyć życzenia i gratulacje dwum parom małżeńskim obchodzącym jubileusz pięćdziesięciolecia. 

Magnesy z logo ŚPW

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Zbierz kolekcję 3 magnesów z logo Średzkiego Parku Wodnego i ciesz się widokiem rajskiej wyspy i bawiących się delfinków. Pierwszy magnes do zdobycia już 24 sierpnia podczas Letniego Pikniku. Szczegóły TUTAJ

AKTYWNI III - znamy wyniki

Miło nam poinformować, że zakończył się ostatni etap oceny wniosków złożonych w ramach trzeciej edycji gminnego programu grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej". Z wynikami preac komisji oceniającej zapoznać się można TUTAJ (pdf). Zapraszamy do lektury

Z Gminą przeciw narkomanii

Gmina Środa Śląska i stowarzyszenie „Lecznica dusz”, wzorem lat poprzednich, zapraszają na bezpłatne konsultacje z wykwalifikowanymi terapeutami i trenerami, w środy, w godz. 14.00-17.00 w siedzibie Klubu Abstynenta KROKUS, ul. Białoskórnicza 1 w Środzie Śląskiej.

Odbiór śmieci - harmonogram

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom gminy, że - w ramach nowej ustawy śmieciowej - od 1 lipca br. Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o odpady komunalne odbiera na podstawie przyjętych harmonogramów
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok

Informujemy, że od stycznia 2014 roku na terenie Gminy Środa Śląska będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma nowy harmonogram do domu, jak również jest on dostępny (tutaj)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2014-12-17
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza czwarty ustny przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2014-12-15
> Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego

w sprawie eksploatacji kopalin ze złóż. >>INFORMACJA_OUG<<

2014-12-04
> Ogłoszenie o konkursie dla Organizacji Pozarządowych

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   w obszarach:upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,ochrony i promocji zdrowia,profilaktyki i przecidziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2015

2014-12-03
> Informacja o odwołaniu przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej odwołuje wyznaczony na dzień 12 grudnia 2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2014-11-28
> Informacja

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego( tutaj)

 

2014-11-28
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

2014-10-30
> Informacja na temat realizacji zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska przy wsparciu finansowym z Funduszu

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2014 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadnia pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska, w wysokości 85% poniesionych nakładów.

Dzięki wsparciu Funduszu w kwocie 29 759,56 zł.,  z terenu nieruchomości położonych w obrębie gminy Środa Śląska usunięto i  zutylizowano wyroby zawierające azbest  w ilości  75,59 ton.

 

 

 

2014-09-25
> Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
2014-09-25
> Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
2014-09-17
> Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków na zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015
2011-08-26
> AZBEST !!! Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, informuje osoby fizyczne z terenu gminy Środa Śląska, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Środy Śląskiej, corocznie, terminie do 31 stycznia każdego roku, "Informacji o wyrobach zawierających azbest" znajdujących się na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu.

2011-08-26
> Informacja dotycząca dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów zwierających azbest i papę z obiektów budowlanych

Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza do składania wniosków o dotacje ze środków budżetu Gminy Środa Śląska na usuwanie wyrobów zawierających azbest i papę z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Środa Śląska. Wszystkie niezbędne informacje wraz z zasadami dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska znajdują się na stronie:http://www.srodaslaska.pl/www/40089.xml

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat