Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
DODR zaprasza na szkolenie

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na szkolenie dotyczące zasad obrotu ziemią. Odbędzie się ono w poniedziałek, 23 października, o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej Szczegółowe informacje w ZAPROSZENIU (link).

Apel do mieszkańców

Gmina Środa Śląska wraz z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców informują, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, dywanów, dużych sprzętów AGD, itp.) odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych w roku 2017.

Reaguj na przemoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zespołem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainicjował na terenie gminy Środa Śląska kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą "Reaguj na przemoc" dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie.

Zostać Inicjatywą Partnerstwa

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ogłasza konkurs a najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października br.

Jubileusz 5-lecia Średzkiej Orkiestry Dętej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Koncercie Jubileuszowym, zorganizowanym z okazji 5. rocznicy powstania Średzkiej Orkiestry Dętej. Wraz z Jubilatami wystąpią także: Big Band Elektrowni Turów oraz grupa taneczna Ladies. Wstęp wolny.

Ogłoszenie dot. stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów

Ogłoszenie o terminie składania ofert na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów przy Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej w dniach od 30. 10.2017 r. do 03.11.2017 r.

Budżet Obywatelski: GŁOSUJEMY!

6 wniosków przeszło do kolejnego etapu prac w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Które z nich będą realizowane? O tym zdecydują sami mieszkańcy – właśnie rusza głosowanie.

812 decyzji w nowym okresie zasiłkowym

W nowym okresie zasiłkowym, tj. od 1 sierpnia br., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 1149 wniosków o świadczenie wychowawczw Rodzina 500+ i wydał w tej sprawie 812 decyzji.

Uwaga! Zmiana terminu wypłacania 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 tj. od października 2017r. świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ będą wypłacane jeden raz w miesiącu w okresie od 20 do 28 dnia każdego miesiąca, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

Pieniądze dla rzemieślników

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 31 sierpnia br. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów dla rzemieślników. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 05.10.2017 r. do 07.12.2017 r. do godz. 15:00.

Wnioski na "500+" od 1 sierpnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śl. informuje, iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się 30.09.2017 r. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia należy złożyć wniosek w okresie od 01.08. do 31.10.2017 r.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-10-18
> Budowa linii 400kV Czarna - Pasikurowice

Na prośbę wykonawcy budowy linii 400kV Czarna - Pasikurowice informujemy, iż rozpoczęły się prace przedstawicieli terenowych wykonawcy. Szczegółowe informacje w piśmie (link).

2017-10-18
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2017-10-11
> Zawiadomienie o wykazie

pomieszczeń: gospodarczego oraz garaży z przeznaczeniem  do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym

2017-10-11
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r.
2017-10-11
> Ogłoszenie dot. stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów przy Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej w dniach od 30.10.2017 r. do 03.11.2017 r.

Ogłoszenie o terminie składania ofert na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów przy Cmenatrzu Komunalnym w Środzie Śląskiej w dniach od 30. 10.2017 r. do 03.11.2017 r.

2017-10-09
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017r.
2017-10-03
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r.
2017-10-02
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 30 września 2017 roku:

2017-09-28
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze:Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. "Kultywowanie plskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkaań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych"

2017-09-28
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

rokowania  na  sprzedaż udziału części w w prawie własności nieruchomości  gruntowej oznaczonej położonej we wsi Jastrzębce zabudowanej  budynkiem mieszkalno - usługowym

2017-02-21
> Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r. 

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat