Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Aglomeracja Wrocławska wspiera gminną komunikację

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej przekazało Gminie Środa Śląska dotację w wysokości 8 tys. zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu autobusowej komunikacji gminnej.

Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

Zarząd Województwa informuje o przystąpieniu do opracowania projektów uchwał w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej. Uwagi można zgłaszać w terminie 26 września do 20 października 2016 r. SZCZEGÓŁY

Otwarcie "Orlika" w Rakoszycach

16 września w duchu sportowej rywalizacji odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Rakoszycach. Pierwsze sportowe kroki na „Orliku” postawili uczniowie biorący udział w Międzyszkolnym Turnieju Piłkarskim.

 

 

Rocznica i Dzień Sybiraka

W asyście pocztów sztandarowych gminnych szkół oraz w obecności Sybiraków odbyły się w poniedziałek, 19 września br., uroczyste obchody 77. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę i Dnia Sybiraka w Środzie Śląskiej.

I Bieg o Skarb Średzki

2 października br. pod patronatem Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego ruszy I Bieg o Skarb Średzki. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia! WIĘCEJ

Święto Wina 2016

Tegoroczna edycja Święta Wina w Mieście Skarbów przeszła już do historii. Mamy nadzieję, że pozostanie ona jednak na długo w pamięci mieszkańców i gości, którzy w dniach 9-11 września br. przyłączyli się do świętowania.

GOPS w programie Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż od września 2016 r. bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zmiana godzin pracy magistratu

Od 1 września br., na podstawie zarządzenia burmistrza Środy Śląskiej, ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego. Dzięki temu w środy sprawę w magistracie można będzie załatwić do godz. 17.00, a nie jak dotychczas do 15.30. Będzie łatwiej i dostępniej.

Pierwszy dzwonek z burmistrzem

Z udziałem burmistrza Środy Śląskiej rozpoczęto 1 września rok szkolny w zespołach szkół w Ciechowie, Rakoszycach i Środzie Śląskiej. M.in. burmistrz i przewodniczący rady miejskiej wzięli udział w pasowaniu na ucznia tegorocznych pierwszaków. W całej gminie jest ich w tym roku blisko setka.
 

Powiatowy sukces Szczepanowa

Miło nam poinformować, że wieniec dożynkowy sołectwa Szczepanów zdobył tytuł najpiękniejszego w powiecie średzkim. W związku z tym właśnie on będzie reprezentował nasz powiat w konkursie na dożynkach wojewódzkich w Krzyżowej 4 bm. WIĘCEJ

Karta Dużej Rodziny w Środzie Śląskiej

Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.  Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać Kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny podać dane z Karty Dużej Rodziny.

Gimna i KRD "na Plus"

1 lipca Gmina Środa Śląska rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w ramach programu „Samorząd na Plus”. Powodem były przede wszystkim zaległości wobec Gminy z tytułu najmu lokali komunalnych sięgające 1 300 000 zł, powstałe w latach 1998-2015.

Urząd Statystyczny informuje

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich główny cel to dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów UE.  Przedstawiamy badania, zaplanowane na terenie woj. dolnośląskiego

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2016 roku

 Od 1 stycznia 2016 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta (pdf) i  na terenie gminy (pdf).

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2016-09-27
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych”.

2016-09-23
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie  od dnia  26.09.2016 r. do dnia  16.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  dodzierżawy i sprzedaźy

2016-09-22
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 27 września 2016 r. do 17 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na rzecz osoby fizycznej

2016-09-20
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska (dot. terenu we wsi Kryniczno)

2016-09-20
> Zawiadomienie o wykazie

Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia, że od 21.09.2016 r. do 11.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych dodzierżawy i sprzedaży

2016-09-20
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarz: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

2016-09-16
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy ŚŚląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2016-09-09
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec

2016-09-09
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michałów

2016-09-09
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska

2016-09-09
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska - dla obszaru miasta Środa Śląska, część obrębu Jastrzębce i Święte 

 

2016-09-07
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Środa Śląska

2016-09-07
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 - Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1, Typ projektu 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców, ogłoszonego dnia 26.07.2016 r. 

2016-09-02
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 sierpnia 2016 roku:

2016-08-29
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 11 maja 2016

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych.”

 

2016-08-29
> Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska  w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 pn. "Oznakowanie i wizualizacja szlaku pątniczego św. Jakuba Via Regia-Śląsk"

2016-07-28
> Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od 1 sierpnia br.

2016-07-28
> Zmiana terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Od 1 sierpnia br. obowiązywać będą nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.

2016-07-22
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 4.5. Bezpieczeństwo, Poddziałanie 4.5.D Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) WIĘCEJ

2016-07-15
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej

dot. wprowadzenia regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Środa Śląska

2016-07-15
> Informacja o uzyskanej pomocy z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu

Gmina Środa Śląska, informuje o uzyskanej w 2016 r. pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 28 908 zł.

2016-02-26
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat