Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Ostrzeżenie meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie dla województwa dolnośląskiego. W nocy z 18 na 19 sierpnia prognozowane są burze z gradem.

Opłata za śmieci do 25 sierpnia

Przypominamy, że zbliża się termin IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami. Wpłaty za miesiące lipiec i sierpień należy dokonać do 25 sierpnia br.

Dotacje dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje o naborze wniosków na dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych po 30 roku życia w ramach RPO WD. Szczegółowe informacje w pliku pdf (link).

Miejskie minibusy dla mieszkańców

Burmistrz Adam Ruciński i zastępca skarbnika Barbara Jankowska podpisali w imieniu Gminy umowę na dostawę czterech wolnobieżnych minibusów elektrycznych, które będą jeździć po naszym mieście.

W hołdzie obrońcom Ojczyzny

Gmina Środa Śląska po raz kolejny uhonorowała tych, którzy bronią naszego kraju – 15 sierpnia odbyły się w mieście uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem żołnierzy i Dowódcy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. 

Petycja mieszkańców i władz do GDDKiA

Do GDDKiA we Wrocławiu trafiła petycja mieszkańców i władz Gminy ws. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 94 w kierunku Ciechowa. Podpisał się pod nią burmistrz, 14 radnych, sołtysi okolicznych miejscowości, dyrektorzy placówek oświatowych, a przede wszystkim - 1200 mieszkańców.

Dożynki gminne 2017

Gminne dożynki coraz bliżej! Święto Plonów odbędzie się 20 sierpnia br., a tegorocznym gospodarzem dożynek w Gminie Środa Śląska będzie sołectwo Brodno. Uroczystość rozpocznie Msza św. w kościele w Brodnie. Serdecznie zapraszamy!

Już 106 wniosków na "500+"

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" na nowy okres zasiłkowy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej przez kilka ostatnich dni przyjęto ponad 100 wniosków. 

Budżet Obywatelski 2018 w Środzie Śląskiej

Mieszkasz w Środzie Śląskiej? Masz ciekawy pomysł jak uatrakcyjnić nasze miasto? Przygotuj projekt i zgłoś go! Właśnie startuje pierwsza pilotażowa edycja Budżetu Obywatelskiego. Składanie wniosków rusza 28 sierpnia br. Do podziału w puli Budżetu Obywatelskiego jest 250 tys. zł.

Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Jeszcze do do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska. 

Wnioski na "500+" od 1 sierpnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śl. informuje, iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się 30.09.2017 r. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia należy złożyć wniosek w okresie od 01.08. do 31.10.2017 r.

Apel Prezesa KRUS

Apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego adresowany do rolników i ich dzieci w trosce o ich bezpieczeństwo w związku ze zbliżającymi się wakacjami i nasileniem prac polowych na terenach wiejskich. Treść listu dostępna TUTAJ.

Szkolenia z samoobrony dla pań

Trwają zapisy na II edycję szkoleń z samoobrony dla kobiet, organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu br. w trzydziestu polskich miastach, w tym m.in. we Wrocławiu. Poprowadzą je najlepsi instruktorzy wojskowi.

Promujmy obszary wiejskie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Zachęcamy do udziału.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-08-18
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2017-08-18
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnie pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

2017-08-18
> Informacja dla mieszkańców

dot. budowy linii 400 kV Czarna - Pasikurowice, rozpoczęcie prac rzeczoznawców majątkowych

2017-08-17
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska w m. Juszczyn i Środa Śląska ul. Żytnia

2017-08-16
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu 2017 r.
2017-08-16
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r.
2017-08-11
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r.
2017-08-08
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska w m. Środa Śląska przy ul. Białoskórniczej

2017-08-03
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja turnieju pn. "Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej"

2017-08-02
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017 r.
2017-08-01
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 31 lipca 2017 roku:

2017-07-21
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy i trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska w m. Rakoszyce i Jastrzębce

2017-07-18
> Komunikat RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, iż plany zagospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały zaktualizowane i znaleźć je można w Dzienniku Ustaw. Szczegóły w KOMUNIKACIE (link).

2017-07-07
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląąska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 pn. "Organizacja Turnieju pn. "Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej"

2017-02-21
> Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r. 

2016-10-04
> Ogłoszenie dotyczące transportu zbiorowego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; WIĘCEJ

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat