Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ŚREDZKA KARTA MIESZKAŃCA
ŚREDZKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
śp. Stanisław Kąkol

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Kąkola - wieloletniego nauczyciela, wychowawcę, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej.

Summer Madness Festival znów triumfuje

Gminnym Wydarzeniem Kulturalnym Roku 2017 po raz drugi z rzędu okazał się Summer Madness Festival – cykliczna wakacyjna impreza muzyki elektronicznej, odbywająca się na Akwenie Kajaki. Spośród 724 oddanych głosów uzyskał 27,7 % poparcia czyli stał się ponownie niekwestionowanym zwycięzcą. 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 dla poddziałania 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Nowa inwestycja w Rakoszycach

W najbliższych kilku miesiącach we wsi Rakoszyce zostanie przebudowana ul. Górna o łącznej długości 260 m. Wartość inwestycji wyniesie około 450 tys. zł. 

Gminne inwestycje w gazowe przyłącza

15 dużych inwestycji polegających na budowie wewnętrznych instalacji gazu w lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w latach 2016-2017. W roku bieżącym i następnym, planowanych jest kolejnych 29 inwestycji. 

Wyróżnieni z gminy Środa Śląska

Reprezentanci Środy Śląskiej i okolicznych sołectw, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku również zostali wyróżnieni w plebiscycie Czytelników Expressu-Miejskiego.pl. Kto znalazł się w tym gronie? 

Mój podatek – moja decyzja!

W Gminie Środa Śląska rusza akcja "Mój podatek – moja decyzja. Rozliczam PIT w Środzie Śląskiej!". Do wygrania cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego!

Informacja ws. targowiska zastępczego

Informujemy, iż od wtorku, 6 marca br. obowiązywać będzie regulamin targowiska zastępczego w Środzie Śląskiej. Zapisy dokumentu zostały sformułowane w porozumieniu z handlującymi. 

Gminna delegacja uczciła Żołnierzy Wyklętych

1 marca, w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, delegacja Gminy Środa Śląska w składzie: Burmistrz Adam Ruciński, Zastępca Burmistrza Marcin Nowakowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Grabowiecki, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Żołnierzy Polskich. 

Nabór wniosków w ramach GPONE

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w ramach Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (GPONE) – edycja 2018.

Nowe formy kontaktu z ŚKP

Prezes spółki Średzka Komunikacja Publiczna Jaromir Stawirej informuje, iż pracownicy spółki od poniedziałku 26 lutego będą dostępni dla mieszkańców pod nowymi numerami telefonów.  

Zmiany na Trgowisku Miejskim w Środzie Śląskiej

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej informuje, że z powodu uruchomienia prac budowlanych wejście na targowisko miejskie w Środzie Śląskiej,  od dnia 16 lutego 2018 r. będzie możliwe wyłącznie od ulicy Legnickiej. Za utrudnienia przepraszamy.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

W związku z trwającym rokiem wyborczym i zbliżającym się terminem wyborów samorządowych zamieszczamy informację Krajowego Biura Wyborczego dot. rejestru wyborców. 

Konkurs na dotacje unijne w DIP

Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje na budowę, przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. 

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2018-03-16
> ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 dla poddziałania 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

2018-03-15
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym

2018-03-15
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie określonym na załączniku graficznym do uchwały (obręb wsi Szczepanów).

2018-03-15
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukówek w zakresie ujawnienia złoża kopalin

2018-03-15
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie aktualizacji złoża kopalin, udokumentowanych wód podziemnych, stref ochronnych ujęć, obszarów ochronnych wód podziemnych oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla

2018-03-15
> Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji nr 1/2018 zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gmina: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Dlugołeka - obwieszczenie

2018-03-14
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"


2018-03-14
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze:Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”


2018-03-13
> Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 13 marca 2018 r. .

w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Środa Śląska, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie.

2018-03-09
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych"

2018-03-08
> Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska
2018-03-05
> Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Środa Śląska
2018-03-01
> Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza ustny przetargu nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Średzkiej 19 w Szczepanowie o całkowitej powierzchni użytkowej 25,65 m². Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przy ul. Plac Wolności 1 w sali konferencyjnej w dniu 23.03.2018 r. o godz.11.00.

2018-02-28
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 28 lutego 2018 roku:

2018-02-28
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. "Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej"

2018-02-28
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Burmistrz Środy Śląskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w dniu 1 marca 2018 roku na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

2018-02-26
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-02-26
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2018-02-26
> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 r.
2018-02-14
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląskaw m. Przedmoście