Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
KALENDARZ BURMISTRZA
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
Śp. Zbigniew Wodecki

W jednym z warszawskich szpitali 22 maja br. zmarł Zbigniew Wodecki. Artysta gościł w Środzie Śląskiej rok temu - podczas majowego weekendu urzekł średzką publiczność swoim koncertem i niezapomnianymi hitami.

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 12:15, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 1 (Ratusz).

Zbieram kilometry - spaceruję, bo lubię!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej rozkręca nową akcję "Zbieram kilometry - spaceruję, bo lubię!". Przez trzy miesiące można notować ilość swoich kroków, a na najbardziej aktywnych czekają nagrody! Wszystko po to, by promować zdrowy styl życia.

Nowy plac zabaw

Centrum Środy Śląskiej zyskało nowe miejsce zabaw dla dzieci. Najmłodsi mieszkańcy już od kilku dni mogą korzystać z placu zabaw na pl. Solnym, dzisiaj (12 maja) obiekt został oficjalnie otwarty – oczywiście w asyście dzieci. 

Festyn Rodzinny - ZAPRASZAMY!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej zaprasza w sobotę, 27 maja br., na FESTYN RODZINNY. W programie m.in. gry i zabawy, bieg przełajowy, dmuchańce oraz grill. Wszystko odbywać się będzie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji - ZAPRASZAMY!

Służby monitorują sytuację

Od kilku dni, w związku z intensywnymi opadami deszczu, gminne służby monitorują sytuację hydrologiczną w dorzeczu Odry. 3 maja br. odbyło się w tej sprawie posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Porady w sprawie dotacji

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.  LGD Kraina Łęgów Odrzańskich i w tym miesiącu zaprasza na dyżury doradcze. Terminy wizyt w Środzie Śląskiej dostępne są TUTAJ (link)

Ważne dla opiekunów grobów

Wraz z administracją cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej uprzejmie przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat przedłużających ważność grobu po 20 latach. Obecnie jest to kwota w wysokości 270 zł. Więcej przydatnych informacji znaleźć można TUTAJ

Punkt mediacyjny zaprasza

Osoby, które znalazły się w problemowej sytuacji rodzinnej, cywilnej czy gospodarczej zachęcamy do skorzystania z oferty spotkań i konsultacji z zawodowymi mediatorami - ten sposób poleca Sąd Rejonowy w Środzie Śląskeij Więcej informacji TUTAJ.

Szkolenia z samoobrony dla pań

Trwają zapisy na II edycję szkoleń z samoobrony dla kobiet, organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu br. w trzydziestu polskich miastach, w tym m.in. we Wrocławiu. Poprowadzą je najlepsi instruktorzy wojskowi.

Promujmy obszary wiejskie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Zachęcamy do udziału.

Informacja o pojemnikach na papier, szkło i tworzywa sztuczne

Uprzejmie informujemy, że jako uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych, na terenie gminy Środa Śląska rozlokowano zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych. Co wrzucać do pojemników ( tutaj ) 

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w 2017 roku

 Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Nowy harmonogram odbioru odpadów na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Z Unią i BŻ dla potrzebujących

GOPS w Środzie Śląskiej w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 - VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. WIĘCEJ (pdf)

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2017-05-22
> Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy w roku 2017

2017-05-18
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat

2017-05-16
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-05-15
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: ochrony i promocji zdrowia pn. "Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcjach promujących zdrowy syl życia"

2017-05-11
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska w m. Jastrzębce

2017-05-10
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląskaw m. Juszczyn i Środa Śląska ul. Żytnia

2017-05-05
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych"

2017-05-05
> Unieważnienie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. "Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych"

2017-05-02
> Liczba mieszkańców Gminy Środa Śląska

Przedstawiamy informację o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Gminy Środa Śląska na dzień 30 kwietnia 2017 roku:

2017-04-28
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska w m. Przedmpoście

2017-04-28
> Zawiadomienie o wykazie

nieruchomości gruntowej  położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Górnej do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat

2017-04-20
> Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona i promocja zdrowia gminy pn. "Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcach promoujących zdrowy styl życia"

2017-04-06
> Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

2017-03-28
> Informacja o harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do prowadzonych przez gminę przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych.

 

2017-02-21
> Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-15
> Protokół z wyboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne pn. „Utworzenie Centrum NGO”, ogłoszonego w dniu 20.01.2017 r. 

2016-10-04
> Ogłoszenie dotyczące transportu zbiorowego

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; WIĘCEJ

2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat