Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
SZYBKI START
Urząd Miejski
Skarb Średzki
Pytania
Prawo lokalne
Załatwiane sprawy
Odczyty wodomierzy
Cenniki
Prognoza pogody
Muzeum Regionalne
Archiwum aktualności
Archiwum komunikatów
Statystyka odwiedzin
Repertuar KINA "ŚRODA ŚLĄSKA"
Kurier Średzki
COMENIUS REGIO
Kalendarz imprez kulturalno-sportowych
ZNAJDZIESZ W BIP
Informacje o Gminie
Rada Miejska
Struktura organizacyjna
Informacje o Urzędzie Miejskim
ZOBACZ GALERIE 

 

AKTUALNOŚCI
Ważne przed referendum

W związku z niedzielnym referendum (6.09) publikujemy obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ds. referendum LINK (pdf) i komunikat PKW nt. zasad głosowania LINK (video).

Święto Wina już niedługo

Wraz z Burmistrzem Środy Śląskiej Adamem Rucińskim mamy przyjemność zaprosić mieszkańców gminy Środa Śląska i jej gości, na jedenastą już edycję Święta Wina w Mieście Skarbów, 12-13 września. Więcej szczegółów znaleźć można TUTAJ (jpg)

Konsultacje w sprawie pomnika

W ramach konsultacji społecznych Urząd Miejski w Środzie Śląskiej przyjmować będzie wszelkie uwagi, zastrzeżenia, wnioski i propozycje odnośnie symboliki, oznakowania pomnika Żołnierzom Polskim i jego otoczenia, jak też ew. ogrodzenia czy usytuowania pomnika.

Niskoemisyjna ankieta dla mieszkańców

Przypominamy, że Gmina Środa Śląska przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Przygotowanie go pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Burmistrz przedstawia WPI

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przez Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022. Miała ona miejsce na sesji średzkiej Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2015. LINK

Praca w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (wymiar czasu pracy: 1/2 etatu). Więcej informacji TUTAJ

Wrześniowe nowości w US

Już od 1 września Urząd Skarbowy m.in. w Środzie Śląskiej zaoferuje podatnikom nowe przydatne usługi. Chodzi o Centrum Obsługi (link) i bezpłatną usługę Asystenta Podatnika (link) dla mikroprzedsiębiorców. Z pewnością z obu warto skorzystać.

UWAGA ROLNICY - SUSZA

W związku z ogłoszeniem przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożenia wystąpienia suszy na obszarze gminy Środa Śląska , dostępne na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0218045/ ,

z a w i a d a m i a m y,  że 2 egzemplarze wniosków o oszacowanie szkód w uprawach, spowodowanych suszą wraz z załącznikami, należy pilnie składać do Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej Biuro Obsługi Klienta ul. Plac Wolności 5 w Środzie Śląskiej.

Dożynki w Jastrzębcach - mnóstwo ludzi i dobrych wrażeń

Kto w niedzielę 23.8 postanowił pojawić się na gminnych dożynkach w Jastrzębcach koło Środy Śląkiej, ten wygrał los na loterii. Ku zadowoleniu organizatorów osób takich było mnóstwo - z daleka i bliska, a o to wszak chodziło.

Wojskowe święto w Środzie Śląskiej

15 sierpnia, w całym kraju, a więc i w Środzie Śląskiej, obchodzono Święto Wojska Polskiego. Od roku 1992 świętujemy je w kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej też cudem nad Wisłą. W średzkich uroczystościach wziął udział m.in. płk Zygmunt Malec.

Oświadczenie w sprawie CSiR

Publikujemy oświadczenie Prezesa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej odnośnie nowego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR), zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Średzkiego Parku Wodnego. Treść oświadczenia TUTAJ (pdf)

Fale upałów i fale głupoty

Debil, imbecyl, kretyn, idiota... słowa z dawnej terminologii medycznej. Dzisiaj używamy ich wobec osób, które - mówiąc najogólniej - nie radzą sobie z przestrzeganiem podstawowych norm społecznych obowiązujących w każdym cywilizowanym "stadzie".

System ostrzegania na telefon

Zachęcamy mieszkańców do pobierania nowej bezpłatnej aplikacji na smartfony. Regionalny System Ostrzegania (RSO) umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich w całym kraju. WIĘCEJ

Chcemy świateł czy nie?

Już od poniedziałku 20 lipca mieszkańcy naszej gminy będą mogli, w ramach konsultacji społecznych, odpowiedzieć na pytanie, czy są za zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej w Środzie Śląskiej, na skrzyżowaniu ul. Wroclawskiej z ul. Oławską i ul. Górną.

Kto odpowiada za czystość i zieleń w mieście

Zgodnie z umową zawartą w styczniu br. oczyszczaniem ulic i placów w mieście zajmuje się w 2015 r. firma KOSZ z Milicza. W ramach zawartej umowy ulice i place w mieście oczyszczane są z następująca częstotliwością...

Burmistrzowskie godziny z królową nauk

Już od września br. w gimnazjach prowadzonych przez gminę Środa Śląska zwiększone zostaną ilości godzin matematyki. Nie ma bowiem powodu, by nasi uczniowie mieli mniejsze możliwości edukacyjne niż ich koledzy z gimnazjów np. wrocławskich. 

Żywnościowe wsparcie z GOPS

Średzki GOPS bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność na potrzeby programu pozyskuje Bank Żywności we Wrocławiu.

WKU zaprasza do Ratusza

Informujemy, że w ramach akcji „Przyjazny Urząd” przedstawiciel WKU we Wrocławiu będzie pełnił dyżury w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w następujących terminach: 11 czerwca, 13 sierpnia, 8 października i 10 grudnia br. w godz. 11.30-12.15.

Straż miejska na dworcu autobusowym

Dziś, 25 maja, otwarto na średzkim dworcu autobusowym posterunek straży miejskiej. Grafik jego pracy będzie weryfikowany na bieżąco, z uwzględnieniem opinii i sugestii mieszkańców. Docelowo posterunek ma funkcjonować przez cały tydzień.

Łatwiej do Strefy i stacji PKP

Klika tygodni temu wspominaliśmy o dobiegających końca rozmowach, prowadzonych przez Gminę Środa Śląska z wrocławskim POLBUS-PKS. Dotyczyły one nowego połączenia autobusowego na ternie gminy. Linia rusza już w poniedziałek 4 maja.

Porozumienie nt. dzikich zwierząt

1 kwietnia Gmina Środa Śląska podpisała porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu dotyczące zapewnienia profesjonalnej opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku wypadku lub kolizji na terenie miasta i gminy.

WYPALANIE TRAW JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla ludzi i środowiska.

 

SPALANIE ŚMIECI JEST SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I ZABRONIONE

 Dlaczego palenie śmieci jest aż tak szkodliwe?  

Ponieważ piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu. W profesjonalnej spalarni odpadów sam proces spalania odbywa się w o wiele wyższej temperaturze, a używane piece wyposażone są w odpowiednie filtry.

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest nie tylko smrodliwy, lecz także szkodliwy dla twojego zdrowia i zdrowia twoich dzieci.

 

 

Za śmieci co dwa miesiące

Informujemy Mieszkańców gminy, że zgodnie z Uchwałą nr II/10/14 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej od 2015 r. następuje zmiana terminów opłaty za wywóz śmieci. Opłaty będą przyjmowane w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach... >>> (PDF)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

Od stycznia 2015 r. na terenie gminy Środa Śląska będzie obowiązywać nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Publikujemy harmonogram odbioru śmieci na terenie miasta (pdf) i na terenie gminy (pdf).

KOMUNIKATY DLA LUDNOŚCI
2015-08-20
> Zawiadomienie Burmistrza Środy Śląskiej

BURMISTRZ Środy Śląskiej zawiadamia, że w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 9 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz

2015-08-19
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska OBWIESZCZENIE

2015-08-18
> Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. OBWIESZCZENIE

2015-08-17
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej
Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jugowiec
2015-08-17
> Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej
Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska
2015-08-14
> Obwieszczenie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o odstąpieniu przez regionalnego Dyrektora Generalnego oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla następujących dokumentów :

 

2015-07-28
> Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska dla mieszkańców budynków położonych w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 37 oraz ul. H. Probusa 1,1a, 2, 3

2015-07-23
> Zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na terenie gminy Środa Śląska w wyniku gwałtownej burzy, gradobicia, silnych wiatrów i trąby powietrznej >>>

2015-07-21
> Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego wsi Ogrodnica, Lipnica, Kryniczno wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. OBWIESZCZENIE<<<

2015-07-02
> Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska

2015-02-12
> Zmiana miejsca wypłat świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej
2014-12-03
> Informacja o odwołaniu przetargu

Burmistrz Środy Śląskiej odwołuje wyznaczony na dzień 12 grudnia 2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

2014-09-25
> Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
2009-12-15
> zmiany w zasadach odpłatności za wydanie dowodu osobistego
wydawanie dowodów osobistych bez opłat