Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak ustala się wysokośc zasiłku stałego ?

1.Zasiłek stały w przypadku osoby samotnej ustala się w wysokości różnicy 
   między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ( 634,00 zł ) a
   dochodem tej osoby
2.W przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium
  dochodowym na osobę w rodzinie ( 514,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie  
  Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie i nie może
  być niższa niż 30,00 zł miesięcznie