Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile wynosi opłata roczna za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

Za zewolenie na sprzedaż piwa    525,- zł

Za zewolenie na sprzedaż wina    525,- zł

Za zewolenie na sprzedaż wódki   2.100 zł

Opłaty w tej wysokości wnoszą przedsiębiorcy podejmujący działalnośc w tym zakresie  po raz pierwszy.