Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

w jaki sposób można uzyskać dane osobowe osób ze zbioru meldunkowego?

Organ prowadzący zbiór meldunkowy ,na pisemny wniosek zainteresowanej osoby,jest obowiązany wydać  pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

W przypadku ubiegania się o podanie danych osobowych osób trzecich,należy złożyć wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych ,w którym określa się podstawę prawną upoważniającą do uzyskania danych tej osoby lub uwiarygodnić interes faktyczny w otrzymaniu danych ,określić jakie dane osobowe  wnioskodawca chciałby uzyskać oraz podać własne imię i nazwisko oraz nr dokumentu stwierdzającego tożsamość .

Udostępnianie danych osobowych  w większości wypadków jest odpłatne /obecnie 31 zł/.Zwolnienia z opłaty przysługują tylko podmiotom wskazanym w ustawie  o ewidencji ludności i dowodach osobistych.