Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt czasowy do 3-ch miesięcy?

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3-ch miesięcy dokonuje się w organie gminy w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając swoje dane osobowe i adres czasowego pobytu oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.