Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy?

Zameldowania na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy dokonuje się przez złożenie wypełnionego druku Pu-E3 /zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy/.  W dokumencie należy podać adres pobytu czasowego i stałego, swoje dane osobowe oraz potwierdzenie pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt czasowy, dokonane przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu należy przedłożyć do wglądu.

Osoba meldująca się przedstawia także dokument stwierdzający
tożsamość, a mężczyźni podlegający obowiązkowi wojskowemu dodatkowo książeczkę wojskową.