Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób można dokonać zameldowania na pobyt stały?

W celu zameldowania się na pobyt stały należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich wypełniony druk Pu-E1 /zgłoszenie zameldowania na pobyt stały/. W dokumencie należy podać dokładny adres zameldowania na pobyt stały, a także swoje dane osobowe oraz  potwierdzić swój  pobyt w lokalu (w którym ma nastąpić zameldowanie) przez podmiot dysponujący  tytułem prawnym do niego. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu należy przedstawić do wglądu.

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały jest obowiązana przedstawić również potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego  miejsca stałego pobytu /chyba że poprzednie i nowe miejsce pobytu stałego są na terenie naszej Gminy/ oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby meldującej się.

Mężczyźni podlegający obowiązkowi wojskowemu obowiązani są przedstawić także książeczkę wojskową.