Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Sierpień 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto47736398,91
Urząd miejski
Zespół Prawny5358,47
Biuro Rady Gminy3846,55
Wydz. Nier. i arch.4351,99
Wydz. Inwestycji2540,47
Wydz. Organizacji2034,24
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC3954,49
Wydz. Straż Miejska1825,48
Gminne Centrum Reagowania1625,76
Wydz. Spr. Lokalowych3954,29
Wydz. Spr. Obywatelskich4853,36
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR94105,72
Wydz. Finansów i Budżetu2039,00
Wydz. Promocji3240,41
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1126417,82
Ośr. Pomocy Społecznej9198,17
Biblioteka Publiczna244406,10
Dom Kultury21661965,59
OSiR263234,81
Placówki oświatowe6478,63
Gospodarka, finanse286386,73
Oferta inwestycyjna536728,80
Kultura4601351,29
Muzeum Regionalne10981197,78
Turystyka, rekreacja482646,44
Wspolpraca z zagranicą149181,93
Instytucje363804,73
Organizacje Pozarządowe345521,95
Gospodarka Odpadami226209,68
Szybki start25422136,53
Ilość wejść do całego serwisu18689