Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Paźdźiernik 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto141926645,21
Urząd miejski
Zespół Prawny7659,33
Biuro Rady Gminy3846,91
Wydz. Nier. i arch.4852,23
Wydz. Inwestycji2640,51
Wydz. Organizacji2534,37
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC3554,66
Wydz. Straż Miejska1925,62
Gminne Centrum Reagowania2025,89
Wydz. Spr. Lokalowych5854,91
Wydz. Spr. Obywatelskich6253,86
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR91106,50
Wydz. Finansów i Budżetu2839,13
Wydz. Promocji2440,50
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.239419,39
Ośr. Pomocy Społecznej11299,32
Biblioteka Publiczna261406,55
Dom Kultury21581983,79
OSiR257237,51
Placówki oświatowe8779,57
Gospodarka, finanse284388,25
Oferta inwestycyjna561733,21
Kultura5351345,65
Muzeum Regionalne10721208,71
Turystyka, rekreacja391648,09
Wspolpraca z zagranicą183184,28
Instytucje379802,47
Organizacje Pozarządowe386524,27
Gospodarka Odpadami267213,01
Szybki start20632164,13
Ilość wejść do całego serwisu27070