Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Maj 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto170706201,51
Urząd miejski
Zespół Prawny9757,51
Biuro Rady Gminy7945,93
Wydz. Nier. i arch.5451,72
Wydz. Inwestycji5740,24
Wydz. Organizacji4434,07
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC6554,24
Wydz. Straż Miejska3525,28
Gminne Centrum Reagowania3225,54
Wydz. Spr. Lokalowych7053,61
Wydz. Spr. Obywatelskich8452,53
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR147104,23
Wydz. Finansów i Budżetu5038,89
Wydz. Promocji5340,40
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1248387,21
Ośr. Pomocy Społecznej14196,60
Biblioteka Publiczna338405,78
Dom Kultury29181937,66
OSiR381230,01
Placówki oświatowe11977,69
Gospodarka, finanse380385,14
Oferta inwestycyjna975722,40
Kultura5821364,26
Muzeum Regionalne15701183,87
Turystyka, rekreacja706644,32
Wspolpraca z zagranicą250179,62
Instytucje494808,44
Organizacje Pozarządowe567519,62
Gospodarka Odpadami356205,53
Szybki start32042093,88
Ilość wejść do całego serwisu35704