Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Luty 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto149125814,83
Urząd miejski
Zespół Prawny10055,57
Biuro Rady Gminy5644,71
Wydz. Nier. i arch.6350,89
Wydz. Inwestycji4239,65
Wydz. Organizacji3433,41
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.20,57
USC5453,34
Wydz. Straż Miejska2424,86
Gminne Centrum Reagowania2924,89
Wydz. Spr. Lokalowych6752,40
Wydz. Spr. Obywatelskich6651,18
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR158101,70
Wydz. Finansów i Budżetu3838,23
Wydz. Promocji3239,78
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.702348,70
Ośr. Pomocy Społecznej13193,89
Biblioteka Publiczna295403,01
Dom Kultury21781892,25
OSiR337222,17
Placówki oświatowe11475,29
Gospodarka, finanse472380,32
Oferta inwestycyjna762706,37
Kultura6511375,46
Muzeum Regionalne12251161,65
Turystyka, rekreacja461639,13
Wspolpraca z zagranicą216175,75
Instytucje498808,58
Organizacje Pozarządowe464512,74
Gospodarka Odpadami357199,61
Szybki start24632050,92
Ilość wejść do całego serwisu30598