Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Marzec 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto226105985,06
Urząd miejski
Zespół Prawny16556,74
Biuro Rady Gminy9345,28
Wydz. Nier. i arch.10051,51
Wydz. Inwestycji5639,89
Wydz. Organizacji7533,87
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.10,57
USC9453,81
Wydz. Straż Miejska4125,07
Gminne Centrum Reagowania6925,35
Wydz. Spr. Lokalowych11853,16
Wydz. Spr. Obywatelskich11951,96
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR225103,16
Wydz. Finansów i Budżetu6838,62
Wydz. Promocji7640,19
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1699362,23
Ośr. Pomocy Społecznej22495,34
Biblioteka Publiczna609405,73
Dom Kultury43271919,40
OSiR644226,56
Placówki oświatowe20976,80
Gospodarka, finanse655383,95
Oferta inwestycyjna1491715,23
Kultura9071374,45
Muzeum Regionalne22111174,09
Turystyka, rekreacja798642,22
Wspolpraca z zagranicą342177,84
Instytucje933811,57
Organizacje Pozarządowe910517,51
Gospodarka Odpadami484202,70
Szybki start39412072,41
Ilość wejść do całego serwisu51301