Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Grudzień 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto79946831,15
Urząd miejski
Zespół Prawny4059,72
Biuro Rady Gminy3047,01
Wydz. Nier. i arch.2752,36
Wydz. Inwestycji2140,54
Wydz. Organizacji2134,50
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.10,56
USC2154,59
Wydz. Straż Miejska1225,58
Gminne Centrum Reagowania1625,94
Wydz. Spr. Lokalowych3255,14
Wydz. Spr. Obywatelskich4454,21
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR61106,84
Wydz. Finansów i Budżetu2239,34
Wydz. Promocji1440,64
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.138418,01
Ośr. Pomocy Społecznej5799,68
Biblioteka Publiczna184405,68
Dom Kultury11871994,00
OSiR135238,62
Placówki oświatowe5080,00
Gospodarka, finanse179388,87
Oferta inwestycyjna353735,71
Kultura2701336,51
Muzeum Regionalne6361213,59
Turystyka, rekreacja212646,24
Wspolpraca z zagranicą109185,14
Instytucje193798,08
Organizacje Pozarządowe243524,43
Gospodarka Odpadami146214,94
Szybki start10242176,05
Ilość wejść do całego serwisu15448