Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Kwiecień 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto163987264,33
Urząd miejski
Zespół Prawny7861,28
Biuro Rady Gminy5447,94
Wydz. Nier. i arch.5353,16
Wydz. Inwestycji3441,13
Wydz. Organizacji2835,18
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.10,59
USC5054,97
Wydz. Straż Miejska2725,93
Gminne Centrum Reagowania2626,45
Wydz. Spr. Lokalowych6756,43
Wydz. Spr. Obywatelskich7456,01
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR89107,88
Wydz. Finansów i Budżetu4040,14
Wydz. Promocji3241,03
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.328420,95
Ośr. Pomocy Społecznej87101,57
Biblioteka Publiczna259406,86
Dom Kultury22632030,03
OSiR273243,80
Placówki oświatowe9881,96
Gospodarka, finanse339398,61
Oferta inwestycyjna826752,88
Kultura5921327,82
Muzeum Regionalne14811243,36
Turystyka, rekreacja510650,56
Wspolpraca z zagranicą236191,43
Instytucje368793,93
Organizacje Pozarządowe412530,86
Gospodarka Odpadami339225,85
Szybki start37252271,32
Ilość wejść do całego serwisu32534