Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Luty 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto117647093,66
Urząd miejski
Zespół Prawny6160,49
Biuro Rady Gminy3947,40
Wydz. Nier. i arch.4152,78
Wydz. Inwestycji3740,83
Wydz. Organizacji3634,93
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC3554,75
Wydz. Straż Miejska2025,69
Gminne Centrum Reagowania2526,21
Wydz. Spr. Lokalowych5255,77
Wydz. Spr. Obywatelskich6555,14
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR83107,47
Wydz. Finansów i Budżetu3939,77
Wydz. Promocji3040,76
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.289419,09
Ośr. Pomocy Społecznej116100,99
Biblioteka Publiczna279406,75
Dom Kultury20292016,14
OSiR272241,28
Placówki oświatowe9481,08
Gospodarka, finanse384393,84
Oferta inwestycyjna802744,81
Kultura5311331,41
Muzeum Regionalne12321226,97
Turystyka, rekreacja377647,10
Wspolpraca z zagranicą182187,33
Instytucje317795,23
Organizacje Pozarządowe410527,71
Gospodarka Odpadami326220,00
Szybki start38972218,94
Ilość wejść do całego serwisu27359