Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Czerwiec 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto181656339,88
Urząd miejski
Zespół Prawny10057,96
Biuro Rady Gminy6746,27
Wydz. Nier. i arch.5851,85
Wydz. Inwestycji5340,47
Wydz. Organizacji4334,24
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC6454,41
Wydz. Straż Miejska3425,40
Gminne Centrum Reagowania3425,69
Wydz. Spr. Lokalowych8954,03
Wydz. Spr. Obywatelskich10453,05
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR175105,09
Wydz. Finansów i Budżetu4739,05
Wydz. Promocji4040,47
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1698399,66
Ośr. Pomocy Społecznej16297,45
Biblioteka Publiczna380406,36
Dom Kultury30021952,36
OSiR405232,28
Placówki oświatowe12278,25
Gospodarka, finanse415386,28
Oferta inwestycyjna1011727,40
Kultura6961360,85
Muzeum Regionalne16661191,65
Turystyka, rekreacja671646,04
Wspolpraca z zagranicą276180,92
Instytucje625808,50
Organizacje Pozarządowe653521,85
Gospodarka Odpadami402207,73
Szybki start33732112,96
Ilość wejść do całego serwisu39479