Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Listopad 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto153806774,91
Urząd miejski
Zespół Prawny6059,65
Biuro Rady Gminy3447,00
Wydz. Nier. i arch.5052,42
Wydz. Inwestycji2540,58
Wydz. Organizacji3034,50
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC3854,71
Wydz. Straż Miejska1725,64
Gminne Centrum Reagowania2125,96
Wydz. Spr. Lokalowych5155,15
Wydz. Spr. Obywatelskich5054,13
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR92106,88
Wydz. Finansów i Budżetu4839,35
Wydz. Promocji3240,67
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.238419,24
Ośr. Pomocy Społecznej9299,75
Biblioteka Publiczna202406,40
Dom Kultury16471993,80
OSiR223238,59
Placówki oświatowe7979,96
Gospodarka, finanse338389,25
Oferta inwestycyjna726736,30
Kultura5381342,37
Muzeum Regionalne11561213,92
Turystyka, rekreacja406648,09
Wspolpraca z zagranicą176185,03
Instytucje375801,03
Organizacje Pozarządowe403524,99
Gospodarka Odpadami252214,43
Szybki start21752175,49
Ilość wejść do całego serwisu27967