Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Styczeń 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto142826992,55
Urząd miejski
Zespół Prawny7160,20
Biuro Rady Gminy4747,26
Wydz. Nier. i arch.5052,63
Wydz. Inwestycji3940,72
Wydz. Organizacji3834,74
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC4154,73
Wydz. Straż Miejska1825,67
Gminne Centrum Reagowania2626,10
Wydz. Spr. Lokalowych6355,56
Wydz. Spr. Obywatelskich7654,81
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR95107,26
Wydz. Finansów i Budżetu4639,62
Wydz. Promocji2740,72
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.296418,68
Ośr. Pomocy Społecznej99100,39
Biblioteka Publiczna258406,40
Dom Kultury21102006,70
OSiR228240,03
Placówki oświatowe8980,58
Gospodarka, finanse488391,69
Oferta inwestycyjna722740,77
Kultura5161334,28
Muzeum Regionalne12111221,05
Turystyka, rekreacja381646,92
Wspolpraca z zagranicą164186,33
Instytucje322797,10
Organizacje Pozarządowe385526,35
Gospodarka Odpadami326217,65
Szybki start22562190,15
Ilość wejść do całego serwisu28082