Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Maj 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto217796236,14
Urząd miejski
Zespół Prawny10657,57
Biuro Rady Gminy9446,04
Wydz. Nier. i arch.6351,79
Wydz. Inwestycji7240,35
Wydz. Organizacji5234,13
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.10,57
USC7454,30
Wydz. Straż Miejska4025,32
Gminne Centrum Reagowania4025,60
Wydz. Spr. Lokalowych8553,72
Wydz. Spr. Obywatelskich9852,63
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR177104,45
Wydz. Finansów i Budżetu5738,94
Wydz. Promocji6040,46
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1582389,67
Ośr. Pomocy Społecznej17596,85
Biblioteka Publiczna403406,26
Dom Kultury35631942,40
OSiR469230,66
Placówki oświatowe13977,84
Gospodarka, finanse452385,67
Oferta inwestycyjna1221724,21
Kultura7131365,22
Muzeum Regionalne19301186,51
Turystyka, rekreacja840645,31
Wspolpraca z zagranicą301179,99
Instytucje609809,29
Organizacje Pozarządowe676520,42
Gospodarka Odpadami422206,01
Szybki start39762099,56
Ilość wejść do całego serwisu44672