Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Lipiec 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto118206403,50
Urząd miejski
Zespół Prawny10258,44
Biuro Rady Gminy6746,55
Wydz. Nier. i arch.5951,98
Wydz. Inwestycji4740,57
Wydz. Organizacji3834,30
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC6454,56
Wydz. Straż Miejska3325,51
Gminne Centrum Reagowania3325,80
Wydz. Spr. Lokalowych7854,32
Wydz. Spr. Obywatelskich7953,35
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR149105,64
Wydz. Finansów i Budżetu4139,12
Wydz. Promocji3440,45
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1649410,33
Ośr. Pomocy Społecznej15398,09
Biblioteka Publiczna396406,93
Dom Kultury27671961,67
OSiR405234,08
Placówki oświatowe10678,59
Gospodarka, finanse422387,13
Oferta inwestycyjna861729,49
Kultura6841356,91
Muzeum Regionalne15641196,32
Turystyka, rekreacja667647,07
Wspolpraca z zagranicą260181,88
Instytucje535807,28
Organizacje Pozarządowe516522,72
Gospodarka Odpadami359209,28
Szybki start36602129,61
Ilość wejść do całego serwisu32120