Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Kwiecień 2018Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto159197261,07
Urząd miejski
Zespół Prawny7661,27
Biuro Rady Gminy5347,93
Wydz. Nier. i arch.5153,15
Wydz. Inwestycji3441,13
Wydz. Organizacji2835,18
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.10,59
USC5054,97
Wydz. Straż Miejska2725,93
Gminne Centrum Reagowania2626,45
Wydz. Spr. Lokalowych6756,43
Wydz. Spr. Obywatelskich7456,01
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR88107,88
Wydz. Finansów i Budżetu4040,14
Wydz. Promocji3241,03
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.323420,91
Ośr. Pomocy Społecznej85101,56
Biblioteka Publiczna257406,84
Dom Kultury22462029,91
OSiR263243,73
Placówki oświatowe9281,92
Gospodarka, finanse331398,55
Oferta inwestycyjna816752,81
Kultura5791327,73
Muzeum Regionalne14431243,10
Turystyka, rekreacja500650,50
Wspolpraca z zagranicą236191,43
Instytucje362793,89
Organizacje Pozarządowe401530,78
Gospodarka Odpadami334225,82
Szybki start36162270,58
Ilość wejść do całego serwisu31746