Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Luty 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto196635850,56
Urząd miejski
Zespół Prawny12855,78
Biuro Rady Gminy6844,80
Wydz. Nier. i arch.8851,08
Wydz. Inwestycji5339,73
Wydz. Organizacji4433,49
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.20,57
USC7153,47
Wydz. Straż Miejska2924,89
Gminne Centrum Reagowania4124,98
Wydz. Spr. Lokalowych8952,56
Wydz. Spr. Obywatelskich9251,38
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR211102,10
Wydz. Finansów i Budżetu5338,34
Wydz. Promocji4239,86
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.1040351,24
Ośr. Pomocy Społecznej17394,20
Biblioteka Publiczna396403,77
Dom Kultury29081897,74
OSiR449223,02
Placówki oświatowe15975,62
Gospodarka, finanse621381,44
Oferta inwestycyjna1050708,53
Kultura9011377,34
Muzeum Regionalne16541164,88
Turystyka, rekreacja638640,46
Wspolpraca z zagranicą285176,27
Instytucje674809,90
Organizacje Pozarządowe621513,92
Gospodarka Odpadami453200,33
Szybki start30792055,56
Ilość wejść do całego serwisu40584