Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Szybki start

 >  Szybki start > Statystyka odwiedzin
<< Poprzedni miesiąc
Sekcja Liczba odwiedzin w: Wrzesień 2017Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina, miasto154236536,34
Urząd miejski
Zespół Prawny7958,92
Biuro Rady Gminy4546,79
Wydz. Nier. i arch.3752,06
Wydz. Inwestycji2740,49
Wydz. Organizacji2234,29
Pełnomocnik ds Profilaktyki Alk.00,00
USC3854,64
Wydz. Straż Miejska2225,56
Gminne Centrum Reagowania2025,81
Wydz. Spr. Lokalowych6354,64
Wydz. Spr. Obywatelskich5353,63
Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa KŚR98106,24
Wydz. Finansów i Budżetu2539,10
Wydz. Promocji3240,51
Gminne jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Inf. Eur.00,00
Średzka Woda Sp. z o. o.384419,57
Ośr. Pomocy Społecznej10998,79
Biblioteka Publiczna303406,55
Dom Kultury18991974,15
OSiR259236,43
Placówki oświatowe8579,10
Gospodarka, finanse336387,81
Oferta inwestycyjna747731,80
Kultura6701349,05
Muzeum Regionalne14011204,84
Turystyka, rekreacja572647,93
Wspolpraca z zagranicą244183,27
Instytucje421803,99
Organizacje Pozarządowe455523,56
Gospodarka Odpadami303211,63
Szybki start30922156,98
Ilość wejść do całego serwisu31391