Drukuj

Konsultacje ws. podziału gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania

(2018-04-03)

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 1101.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 130) i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu nr DWR-531-1/18 Burmistrz Środy Śląskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Konsultacje trwają od 3 do 16 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00 - liczy się data i godziny wpływu do UM w Środzie Śląskiej i dotyczą w szczególności: wielkości i granic obwodów głosowania, przynależności do nich poszczególnych sołectw lub ich części, a takze siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 12 par. 3 ustawy z 11 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4.000 mieszkańców, a w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.

Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia ws. podziału gminy na obwody wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej można zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej lub w Biurze Obsługi Klienta (parter), albo na adres mailowy: burmistrz.rucinski@srodaslaska.pl.

Poniżej załączono tabelę oraz mapki z aktualnym podziałem gminy na stałe obwody głosowania: 4 obwody miejskie - mapka Środy Śląskiej i 5 obwodów wiejskich (w tym 1 miejsko-wiejski) - mapka gminy.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Skan ogłoszenia o konsultacjach (pdf)

Tabela obwodów (pdf)

Mapka Środy Śląskiej

Mapka gminy Środa Śląska