Drukuj

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 13 marca 2018 r. .

(2018-03-13)

Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 13 marca 2018 w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew  Dolnośląska Hufiec Środa Śląska w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie.

treść komunikatu tutaj
treść oferty tutaj