Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

(2018-03-08)

Przedstawiam planowany porządek Obrad:  

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Grabowiecki