Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

(2018-03-01)

 WYKAZ NR 2/2018 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Powierzchnia użytkowa lokalu

Opis loaklu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania lokalu

Wysokość opłat z tytułu najmu

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym
w Szczepanowie przy ul. Średzkiej 19, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem dz.126/3 AM-2

obreb szczepanów

 

25,65 m2

Lokal użytkowy składający się z 1- go pomieszczenia. Najemca będzie uprawniony do używania poczekalni i wc stanowiace cześći wspólne nieruchomości.

Działalność gospodarcza

Od dnia podpisania umowy najmu.

Stawka wywoławcza 14 zł/ m2 plus vat

Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca będzie zobowiązany ponosić dodatkowe opłaty związane z dostawa ciepła, energii, wody, objęte odrębnymi umowami.

Czynsz najmu płatny będzie miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Opłaty dodatkowe – płatne zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi umowami.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, waloryzacja stawki czynszu przy uwzględnieniu rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsump. ogłaszany przez GUS

Przetarg ustny nieograniczony

Do dnia 21 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje: Wydział Spraw Lokalowych pok. Nr 4 siedziby Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej tel. 71 3960748

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu od dnia 01.03.2018 do 21.03.2018 r.