Drukuj

Wyższa stawka - szansa dla dłużników!

(2018-02-07)

Decyzją Burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego z 26 stycznia br. zmianie uległa stawka dla odpracowujących dług z 10 zł/h brutto na wyższą tj. 14 zł/h brutto.

Taki stan rzeczy spowodowany jest podniesieniem godzinowej stawki za pracę. - W myśl propozycji zmiana stawki godzinowej na korzystniejszą powinna spowodować większe zainteresowanie dłużników, będących w trudnej sytuacji finansowej, do podjęcia prostych prac np. porządkowych czy budowlanych, pozwalających na odliczenie i pomniejszenie zadłużenia lub całkowitej spłaty długu wobec Gminy Środa Śląska - mówi Marcin Nowakowski, p.o. Z-cy burmistrza Środy Śląskiej.

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia najemcom oraz osobom korzystającym z lokali bez tytułu prawnego, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, Rada Miejska w Środzie Śląskiej 24 lutego 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych. Chodzi o to, aby długi nie ciągnęły się za dłużnikami latami i aby najemca miał możliwość spłaty zadłużenia poprzez odpracowanie długu. Przypominamy, że spłata zadłużenia odbywa się na podstawie umowy dotyczącej zamiany formy spłaty zadłużenia powstałego z tytułu niezapłaconych należności, na wniosek złożony przez dłużnika. Realizację programu prowadzi Wydział Spraw Lokalowych. Zainteresowani dłużnicy składają do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi ich obecną sytuację materialną i życiową.