Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2018-01-24)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
ogłasza
pierwszy ustny przetarg ograniczony


na ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu garażu z przeznaczeniem do najmu w miejscowości Środa Ślaska przy ul. Probusa położonego na działce nr 93/25 AM-22  o całkowitej  powierzchni użytkowej 14,53 m 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2018r o  godz.11.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego  Środa Śląska Pl. Wolności 1

Przystępując do przetargu należy przedłożyć dowód  wpłacenia  wadium wraz z dowodem osobistym.
Wadium w wysokości 14 zł. słownie złotych: czternaście  na konto PKO BP S.A O/ Środa Śląska nr 79102052420000280201587898  do dnia  23.02 2018r.
W TYTULE WADIUM NALEŻY ZAZNACZYĆ za garaż przy ul. Probusa

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 3,56 zł/m2 . Postąpienie wynosi  1 zł.
Osobie wygrywającej przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu najmu garażu, natomiast tym, którzy przetargu nie wygrają wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do ustalonej miesięcznej stawki czynszu dolicza się  należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa zawarta zostanie  na czas oznaczony  od dnia 01.03.2018 r. do 31.10.2020 r.


Pozostałe warunki umowne:
Najemcy znany jest przedmiot najmu, jego właściwości, stan techniczny i warunki użytkowania.
Wynajmujący nie ponosi i nie zwraca kosztów dokonanych przez Najemcę remontów i modernizacji najmowanego garażu. Niezależnie od  opłat  czynszu za najem garażu, Najemca  będzie pokrywał we własnym zakresie koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z przedmiotu najmu,
                    
Bliższych  informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych  Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  PL. Wolności 5 pok. nr 3,  budynek B,  tel. 71 39 60 748.