Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2018-01-03)

Burmistrz Środy Śląskiej
z a w i a d a m i a


że w okresie od dnia 03.01.2018 do dnia 23.01.2018  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń został wywieszony „Wykaz  nieruchomości przeznaczonej  do  najmu w trybie przetargu ograniczonego dla mieszkańców budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Probusa 1,1A,2,3, przy ul. Świdnickiej 37. Garaż położony na działce nr 93/25 Am-22 w Środzie Śląskiej przy ul. Probusa  o całkowitej powierzchni użytkowej 14,53 m².

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.
pl

Bliższych  informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych  Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  PL. Wolności 5 pok. nr 3  budynek B   tel. 71 39 60 748.