Drukuj

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

(2017-12-05)

W związku z rozpoczęciem nowego okresu aplikowania o środki z Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok  2018 , Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO  zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie z zakresu pisania ofert zgodnie  z zasadami wynikającymi z  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań obowiązującym od 3 września 2016 r.

Zajęcia odbędą się 13 grudnia 2016 r.  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Środzie Śląskiej  ( Plac Wolności 1, I piętro). Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Wydziału RPO Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do dnia 13  grudnia 2017 r.  do godz. 11.00 na adres edg@srodaslaska.p ; rafal.ratuszniak@srodaslaska.pl lub  telefonicznie pod nr  tel. 71 3960766  ; 71 3960771.

Program szkolenia pobierz

 

 

Burmistrz 

Środy Śląskiej