Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2016-12-01)

ZARZĄDZENIE NR 253/2017 BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ z dnia 01.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018

Załącznik do Zarządzenia  

treść ogłoszenia pobierz

Dokumenty do pobrania:

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania