Drukuj

Konsultacje Programu Współpracy

(2017-11-07)

Informujemy, że w dniach od 7 listopada 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r. trwają konsultacje społeczne Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Spotkanie konsultacyjne
W ramach prowadzonych konsultacji Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Środa Śląska na rzecz jej mieszkańców, na spotkanie, którego celem jest konsultacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz omówienie wszystkich proponowanych przez Gminę form współpracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (Pl. Wolności 1, sektor D, I piętro).

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać także na formularzu konsultacyjnym. Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi do projektu programu współpracy na rok 2017 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r.  na adres poczty elektronicznej  edg@srodaslaska.pl lub na adres rpo.kierownik@srodaslaska.pl, lub faks nr 71 317 34 05. Formularz można dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

PROJEKT UCHWAŁY