Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-11-07)

Burmistrz Środy Śląskiej
z a w i a d a m i a


że w okresie od dnia 07.11.2017 do dnia 27.11.2017  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń został wywieszony „Wykaz Nr 5” w sprawie wyłonienia najemcy oraz ustalenie stawki czynszu na  garaż położony w Środzie Śląskiej  na działce nr 34 AM 16, w trybie przetargu ograniczonego dla mieszkańców budynku przy ul. 1-go Maja 1 

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl
Bliżsych informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych tel. 71  3960 748