Drukuj

Rewitalizacja średzkich kamienic na topie

(2017-11-03)

Dwa wnioski Gminy Środa Śląska dotyczące rewitalizacji średzkich kamienic otrzymały ponad 660 tys. zł dofinansowania unijnego w ramach RPO WD. Środki będą przeznaczone na remonty części wspólnych 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Środzie Śląskiej przy ulicy Świdnickiej 7 i 21, Żwirki i Wigury 3, Kościuszki 38 i 40a, Daszyńskiego 29 i 30, Jana Kilińskiego 6, Kolejowej 10, Ogrody Zamkowe 8.

W całym województwie dolnośląskim dofinansowanie unijne otrzymało tylko 20 wniosków na rewitalizacje budynków mieszkalnych, w tym 4 wnioski z terenu Równiny Wrocławskiej obejmującej 14 podwrocławskich miast i gmin. W rankingu punktowym najwyżej spośród wszystkich gminnych projektów w województwie oceniono jeden z wniosków złożonych przez Gminę Środa Śląska. Drugi znalazł się w czołówce stawki. Oba dotyczą modernizacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność lub współwłasność Gminy Środa Śląska. Przygotowanie aplikacji było trudne, ponieważ wymagało współpracy i uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Na tych dwóch projektach unijnych zyska łącznie 10 budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji miasta Środa Śląska. Planowana wartość prac remontowych w tych 10 budynkach opiewa łącznie na sumę ponad 1mln tys. Ponad 660 tys. zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD. - To kolejny sukces dotacyjny Gminy Środa Śląska, co świadczy o dobrej pracy i współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju gminy oraz Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, za co im dziękuję w imieniu naszych mieszkańców, którzy skorzystają na tej rewitalizacji 10 średzkich kamienic – podsumowuje Burmistrz Adam Ruciński.