Drukuj

Informacja o opłacie śmieciowej

(2017-11-03)

W rodzinie urodziło się dziecko? A może syn wyjechał na studia albo córka wyprowadziła się z miasta? To ważne, bo ma wpływ na wysokość opłat za odbiór odpadów. W przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość należy złożyć nową deklarację.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku każdej zmiany w ilości osób zamieszkujących nieruchomość (urodzenie dziecka, zgon osoby zamieszkującej, zamieszkanie lub wyprowadzenie się kolejnych osób) właściciel nieruchomości (osoba, na którą została złożona deklaracja) zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmieniającą o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (osoba ta nie musi być zameldowana pod wskazanym adresem), bez względu na wiek.

Deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej:

Wydział Finansów i Budżetu - gospodarka odpadami komunalnymi
pok. nr P-1 parter,
poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 7:30 – 15:30
środa 7:30 – 17:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00.