Drukuj

Zostać Inicjatywą Partnerstwa

(2017-10-12)

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ogłasza konkurs a najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października br.

Informacja o konkursie przekazana przez LGD:

Jeśli realizujecie lub będziecie realizować w tym roku lokalne działania, warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich. 

Konkurs skierowany jest do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia.

Organizacja, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2017”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100zł. Konkurs nie wyklucza
zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji. 

Regulaminy konkursów wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgdodra.pl w zakładce leader/lsr2014_2020/inicjatywa_partnerstwa.

Zgłoszenia (na specjalnym formularzu) przyjmowane są do 23 października 2017r.
Można je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą, jednak wtedy decyduje data wpływu do biura.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (link)