Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-10-11)

Burmistrz Środy Śląskiej
z a w i a d a m i a


że w okresie od dnia 11.10.2017 do dnia 31.10.2017  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń został wywieszony „Wykaz pomieszczeń: gospodarczego oraz garaży z przeznaczeniem  do  oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata na rzecz osób fizycznych (dotychczasowych najemców) na  terenie gminy Środa Śląska. 

Bliżsych informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych tel. 71  3960 748