Drukuj

Ogłoszenie dot. stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów

(2017-10-11)

Ogłoszenie o terminie składania ofert na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na lokalizację stanowisk na sprzedaż zniczy i kwiatów przy Cmentarzu Komunalnym w Środzie Śląskiej w dniach od 30. 10.2017 r. do 03.11.2017 r.