Drukuj

812 decyzji w nowym okresie zasiłkowym

(2017-10-05)

W nowym okresie zasiłkowym, tj. od 1 sierpnia br., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 1149 wniosków o świadczenie wychowawczw Rodzina 500+ i wydał w tej sprawie 812 decyzji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej od 01.08.2017r. do 30.09.2017r.:
- przyjął łącznie 1149 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 z tego :
• 302 wnioski przesłane drogą elektroniczną,
• 847 wnioski złożone tradycyjne w formie papierowej,
- wydał 812 decyzje na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

WAŻNA INFORMACJA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 tj. od października 2017 r. świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ będą wypłacane jeden raz w miesiącu w okresie od 20 do 28 dnia każdego miesiąca, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać w siedzibie Ośrodka, bądź elektronicznie:
- poprzez Portal Emp@tia
- za pośrednictwem ePUAP
- za pośrednictwem wybranych systemów bankowości elektronicznej

Szczegółowe informacje dotyczące programu:
• Rodzina 500+ można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 3, pod nr tel. 71 39 60 789, e-mail: 500plus@srodaslaska.pl
• Zasiłek Rodzinny, Fundusz Alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 4, pod nr tel. 71 39 60 781 i 71 39 60 782, e-mail: swiadczenia@srodaslaska.pl