Drukuj

Promesa na modernizację średzkiego targowiska

(2017-09-29)

25 września burmistrz Adam Ruciński, z rąk marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałek Ewy Mańkowskiej, odebrał promesę na unijną dotację z PROW na przebudowę targowiska miejskiego i utworzenie średzkiego rynku rolno-spożywczego.

Do budżetu Gminy Środa Śląska na realizację inwestycji wpłynie prawie 1 mln zł z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu otrzymania promesy Burmistrz Gminy Środa Śląska Adam Ruciński i skarbnik Gminy Elżbieta Czarnota podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy średzkiego targowiska. Na uroczystym podpisaniu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim pojawili się przedstawiciele łącznie 14 dolnośląskich gmin, które dostały dofinansowanie na budowę lub modernizację targowisk. − Inwestycje w targowiska pobudzą lokalną aktywność gospodarczą. Mieszkańcy zyskają szansę prowadzenia małych działalności i sprzedawania własnych produktów prosto do klienta − mówił marszałek Cezary Przybylski. Średzkie targowisko zostało ocenione na 54 pkt. na 54 pkt. możliwe do zdobycia i uplasowało się na 1 miejscu listy rankingowej. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Za kilka dni tj. 6 października ruszy przebudowa wjazdu na teren targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej od ulicy Legnickiej. Jednocześnie Gmina przeprowadzi przetarg na przebudowę targowiska z terminem realizacji inwestycji do sierpnia przyszłego roku.

Zdjęcia z podpisania umowy