Drukuj

Pieniądze dla rzemieślników

(2017-09-15)

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 31 sierpnia br. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów dla rzemieślników - Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Konkurs kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw – rzemieślników.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika). 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 05.10.2017 r. do 07.12.2017 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (link - pdf)