Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2017-09-13)

Zarządzenie nr 197/2017 Burmista Środy Śląskiej z dnia 13.09.2017r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze:Integrcja osób w wieku emerytalnym poprzezzorganizowane formy sędzania czasu wolnego w roku 017 pn. "Organizacja czasu wonego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych" pobierz
up