Drukuj

152 decyzje w sierpniu

(2017-09-05)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej od 01.08.2017r. do 31.08.2017r., czyli przez pierwszy miesiąc składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 wydał 152 decyzje.

GOPS w Środzie Śląskiej przyjął łącznie 1037 wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 z tego :
• 293 wnioski przesłane drogą elektroniczną,
• 744 wnioski złożone tradycyjne w formie papierowej,

i wydał 152 decyzje na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać w siedzibie Ośrodka, bądź elektronicznie:
- poprzez Portal Emp@tia
- za pośrednictwem ePUAP

- za pośrednictwem wybranych systemów bankowości elektronicznej

Warto przypomnieć że wnioski o Zasiłek Rodzinny, Fundusz Alimentacyjny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są również przyjmowane od 01.08.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:
• "Rodzina 500+" można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 3, pod nr tel. 71 39 60 789, e-mail: 500plus@srodaslaska.pl
• Zasiłek Rodzinny, Fundusz Alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 4, pod nr tel. 71 39 60 781 i 71 39 60 782, e-mail: swiadczenia@srodaslaska.pl