Drukuj

Już 106 wniosków na "500+"

(2017-08-04)

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+" na nowy okres zasiłkowy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej przez kilka ostatnich dni przyjęto ponad 100 wniosków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej od 01.08.2017r. do 04.08.2017r. przyjął łącznie 106 wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 z tego:
- 84 wnioski przesłane drogą elektroniczną,
- 22 wnioski złożone tradycyjne w formie papierowej,
- wydał 17 decyzji na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Przypominamy!
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 01.08.2017r.
Wnioski można złożyć w siedzibie Ośrodka, bądź elektronicznie:
- poprzez Portal Emp@tia
- za pośrednictwem ePUAP
- za pośrednictwem wybranych systemów bankowości elektronicznej

Warto przypomnieć że wnioski o Zasiłek Rodzinny, Fundusz Alimentacyjny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można również składać od 01.08.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:
• "Rodzina 500+" można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 3, pod nr tel. 71 39 60 789, e-mail: 500plus@srodaslaska.pl
• Zasiłek Rodzinny, Fundusz Alimentacyjny, Specjalny Zasiłek Opiekuńczy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 4, pod nr tel. 71 39 60 781 i 71 39 60 782, e-mail: swiadczenia@srodaslaska.pl