Drukuj

Budżet Obywatelski 2018 w Środzie Śląskiej

(2017-08-03)

Mieszkasz w Środzie Śląskiej? Masz ciekawy pomysł jak uatrakcyjnić nasze miasto? Przygotuj projekt i zgłoś go! Właśnie startuje pierwsza pilotażowa edycja Budżetu Obywatelskiego. Składanie wniosków rusza 28 sierpnia br. Do podziału w puli Budżetu Obywatelskiego jest 250 tys. zł.

W Budżecie Obywatelskim na 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości 250 tys. zł. Za nazwą "Budżet Obywatelski" kryje się proces, w ramach którego obywatele decydują o wydatkach publicznych. – To nowy etap aktywności obywatelskiej w Gminie Środa Śląska, zachęcam wszystkich do włączenia się w ten rodzaj partycypacji. Budżet Obywatelski sprawdził się już w wielu miastach, mam nadzieję, że dołączy do nich również Środa Śląska – mówi Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej.

Jak to działa?

Najważniejszy jest pomysł na to, jak zmienić lub poprawić coś w mieście. Taki pomysł, w formie projektu, może zgłosić do programu każdy mieszkaniec miasta Środa Śląska, który ukończył 16 lat. Pomysłodawca musi zebrać minimum 15 podpisów osób popierających jego projekt. Dokumenty można składać w wersji elektronicznej lub papierowej w dniach 28 sierpnia – 14 września br. Następnie przejdą one etap weryfikacji – komisja sprawdzi, czy zadanie spełnia wymogi określone w regulaminie. Projekty, które pomyślnie przejdą ten etap, zostaną poddane pod głosowanie – tym razem ocenić projekt i oddać na niego swój głos będą mogli mieszkańcy Środy Śląskiej. Wygrają te pomysły, które otrzymają największą ilość głosów, a zwycięstwo będzie oznaczać wpisanie zadania do budżetu Gminy Środa Śląska na 2018 r. W praktyce pomysłodawca nie otrzyma "do ręki" kwoty, o którą wnioskował, to Gmina odpowiedzialna będzie za realizację zadania od początku do końca. Pomysłodawca będzie jednak mógł uczestniczyć w realizacji projektu jako doradca.

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Jeden projekt nie może przekroczyć wartości 100 tys. zł, a zadania mogą być realizowane tylko na gruncie gminnym, bądź użyczonym gminie nieodpłatnie. Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny lub remontowy i muszą być możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego (nie mogą być etapowane). Do projektu należy dołączyć kosztorys - szacunkowe koszty brutto zadania: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Kosztorys można przygotować samodzielnie, przy pomocy orientacyjnego cennika lub z pomocą urzędników UM w Środzie Śląskiej. Jest to kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek. Wyniki głosowania znane będą 28 października. – Budżet Obywatelski to świetna okazja do tego, by móc bezpośrednio decydować o tym, co dzieje się wokół nas. Często w rozmowach ze znajomymi słyszę, co zmieniliby w mieście. Teraz każdy ma szansę zamienić słowa na konkretne działania – zachęca Rafał Ratuszniak, inspektor w wydziale rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z NGO, koordynator Budżetu Obywatelskiego.

Pilotażowa edycja

Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. to pilotażowa edycja programu. Dotyczy ona wyłącznie terenu miasta Środa Śląska, co jest podyktowane wieloma względami. Oprócz tego, że jest to pierwsze podejście do tego typu uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu wydatków Gminy, to istotny jest również plan inwestycyjny na najbliższe lata. Zakłada on realizację wielu istotnych inwestycji w roku 2018, w tym także inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem i gminnym wkładem własnym. Priorytetowo traktowane będą więc zadania, na które Gmina pozyskała dotację, lub jest w trakcie aplikowania oraz te, które rozpoczęły się w roku 2017, a zakończą się w roku 2018. - Konieczność koncentracji środków i potencjału na realizacji rozpoczętych i już zaplanowanych zadań oraz novum jakim jest partycypacja społeczna w postaci Budżetu Obywatelskiego uzasadniają decyzję o ograniczeniu zasięgu Programu tylko do terenu miasta. Miejscowości wiejskie nie zostaną jednak bez wsparcia. W dalszym ciągu działać będą na terenach wiejskich, realizowane z powodzeniem już od kilku lat, Fundusz Sołecki i program Aktywni na Ziemi Średzkiej – wyjaśnia Honorata Krawczyk, kierownik wydziału rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z NGO.

Wszystkich zainteresowanych tematem Gmina zaprasza na szkolenia z Budżetu Obywatelskiego, które odbędą się w średzkim Domu Kultury 23 i 30 sierpnia br. o godz. 16:30.

Szczegółowe zasady programu, przykładowy cennik oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można również na stronie internetowej: www.srodaslaska.budzet-obywatelski.org.