Drukuj

Aktywni na Ziemi Średzkiej - wyniki

(2017-07-17)

Program grantowy gminy Środa Śląska "AKTYWNI NA ZIEMI ŚREDZKIEJ - 2017", wspierający projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra rozstrzygnięty. Dofinansowanie na łączną kwotę 80 tys. zł otrzyma 14 grantobiorców.

W ramach Programu grantowego pn. "Aktywni na ziemi średzkiej" – edycja 2017r. ogłoszono 2 nabory wniosków w celu wyłonienia najciekawszych inicjatyw promujących oddolne inicjatywy mieszkańców naszej gminy. Na realizację programu w budżecie gminy zagwarantowano środki w wysokości 80 000,00 zł

I NABÓR

Nabór wniosków trwał w okresie od dnia 10.04.2017 r do dnia 05.05.2017r. W odpowiedzi na konkurs złożono 11 wniosków. Z tego 10 wniosków zostało wybranych do dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosiła 58 747,35 zł.

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach I naboru wniosków:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1.

Stowarzyszenie 15-tka Fair Play

FIT PARK czyli siłowania zewnętrzna

2.

Rada sołecka wsi Komorniki

Spotkania przy ognisku na naszym boisku

3.

Aktywni mieszkańcy Jastrzębiec

Od boiska do stadionu - etap trzeci

4.

Rada sołecka wsi Kulin

Ogrodzenie boiska sportowego i placu zabaw w Kulinie

5.

Rada Sołecka wsi Juszczyn

Ścieżka wiedzy

6.

Sołtys wsi Szczepanów Rada sołecka

Dokończenie budowy altany na terenie boiska sportowego w Szczepanowie

7.

Rada Sołecka wsi Brodno

Razem na rzecz dobra wspólnego w Brodnie

8.

Rada Sołecka Słup

Budowa pieca do pieczenia chleba i pizzy

9.

Rada Sołecka wsi Wojczyce

Siłownia w plenerze

10.

Rada sołecka wsi Zakrzów

Budowa altany na terenie boiska sportowego w Zakrzowie

 

II NABÓR

Nabór wniosków trwał w okresie od dnia 12.06.2017 r do dnia 26.06.2017r. W odpowiedzi na konkurs złożono 7 wniosków. Z tego 4 wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosiła 21 252,65 zł.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1.

Rada Sołecka w Rakoszycach

"PIĘKNIEJSZE RAKOSZYCE"

2.

Rada Sołecka wsi Cesarzowice

Rewitalizacja wiaty w parku w Cesarzowicach

3.

Iskra Proszków

Nasze boisko

4.

Rada sołecka miejscowości Święte

Budowa zadaszenia przed świetlica środowiskową w Świętem wraz z aranżacją przestrzeni wokół niej

 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie wniosków. Grantobiorców zaś zapraszamy do realizacji projektów.