Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017r.

(2017-06-27)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 27 czerwca 2017r. do 17 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy informacyjnej przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej:
- działki nr 13/15, AM-19 o pow. 18 m² położonej w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarownia nieruchomości przyległej.


Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl