Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-06-21)

 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska (w zakresie terenu we wsi Rakoszyce, Cesarzowice oraz drogi Komorniki - Środa Ślaska) >>OBWIESZCZENIE<<

studium_zm_Cesarzowice

studium_zm_Komorniki

studium_zm_Rakoszyce

tekst_jednolity_2017

tekst_jednolity-kierunki_2017