Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

(2017-05-17)

Przedstawiam planowany porządek Obrad:  

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku Obrad.
3. Usprawiedliwienia radnych.
4. Prezentacja, dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/304/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej - projekt uchwały nr 65/2017.
5. Prezentacja, dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Środa Śląska na rzecz Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej - projekt uchwały nr 66/2017.
6. Prezentacja, dyskusja i przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej - projekt uchwały nr 67/2017.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.


Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  Jerzy Kryciński