Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017r.

(2017-05-19)

Z A W I A D O M I E N I E


Burmistrz  Środy  Śląskiej


zawiadamia, że w okresie  od dnia  19.05.2017 r. do dnia  08.06.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz

1. nieruchomości zabudowanych  przeznaczonych  do  sprzedaży w trybie ustnego przetargu  nieograniczonego :
- lokal użytkowy położony w budynku w  Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 33 na  działce
   nr 19/1 , AM 25 o pow.351 mkw.
- lokal mieszkalny nr 1  położony w budynku w  Rakoszycach  przy  ul. Średzkiej 10 na       
  działce nr 348/24 , AM 2   o pow.1477 mkw,
2. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- cz. działki nr 54/1 AM-22 przy ul. Świdnickiej w Środzie Śląskiej o powierzchni 15,9 mkw., jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym, na rzecz osoby fizycznej, na okres do trzech lat;
- cz. działki nr 64 AM-16 przy ul. Ogrody Zamkowe w Środzie Ślaskiej o powierzchni 11,18 mkw. jako grunt pod garażem, na rzecz osoby fizycznej, na okres 12 miesięcy.


Zawiadomienie o  wykazie jest  umieszczone na stronie internetowej pod  adresem www.srodaslaska.pl