Drukuj

Służby monitorują sytuację

(2017-05-04)

Od kilku dni, w związku z intensywnymi opadami deszczu, gminne służby monitorują sytuację hydrologiczną w dorzeczu Odry. 3 maja br. odbyło się w tej sprawie posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu wzięli udział: burmistrz Środy Śląskiej, Adam Ruciński, komendant Straży Miejskiej Gustaw Dobosz, kierownik Gminnego Centrum Reagowania, Bożena Lenartowicz oraz doradca burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych, Maria Zachary. Głównym ustaleniem spotkania było podjęcie decyzji o monitorowaniu sytuacji hydrologicznej kilka razy na dobę, zarówno w przekroju wodowskazowym w Brzegu Opolskim, Oławie i Brzegu Dolnym , jak i podczas wizji w terenie. Dwa razy dziennie strażnicy Straży Miejskiej będą monitorować stan Odry, Średzkiej Wody oraz ich obwałowań.

- Aktualnie obserwujemy tendencję spadkową, jeśli chodzi o poziom wód w naszym rejonie. Jednak ze względu na utrzymujące się wysokie stany wód rzeki Odry w górnej zlewni, podjęliśmy decyzję o stałym monitoringu sytuacji hydrologicznej – mówi mgr inż. Maria Zachary, doradca burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych.

Stany wodowskazów, 04.05.2017, godz. 9:00
(wg danych Krajowego Instytutu Meteorologii):

Brzeg Dolny: 452 cm, strefa stanów wysokich, tendencja malejąca
Malczyce: 525 cm, stan ostrzegawczy, tendencja malejąca

 

Widok z wału lewobrzeżnego rzeki Odry w Zakrzowie.


Widok na międzywale rzeki Odry w Rzeczycy.

Wody cofkowe na rzece Średzka Woda w Chomiąży.

Ujście rzeki Średzka Woda do rzeki Odry w Malczycach.