Drukuj

Przekroczone stany ostrzegawcze

(2017-05-02)

W związku z przekroczonym stanem ostrzegawczym  wód  na rzece Odrze w przekroju wodowskazowym  Brzeg Dolny – Malczyce 1 maja br. Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński i Doradca Burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych inż. Maria Zachary przeprowadzili kontrolę odcinka rzeki Odry oraz dopływu Średzkiej Wody w rejonie Malczyc, Chomiąży, Rzeczycy i Zakrzowa.

Stan wód rzeki Odry w południe 1 maja 2017 kształtował się na poziomie stanu wysokiego i wynosił 571 cm na wodowskazie w Brzegu Dolnym. Stan ostrzegawczy, który dla tego przekroju wynosi 510 cm  został przekroczony o 61 cm. Woda w rzece Odrze utrzymuje się w korycie, natomiast w  rzece Średzka Woda tworzy się umiarkowana cofka z rzeki Odry w kierunku Lipnicy.

W kolejnych dniach prognozowane są dalsze wzrosty stanów wód w rzece Odrze. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia powodziowego na terenie gminy Środa Śląska. Gminne służby kryzysowe na bieżąco prowadzą analizę  dostępnych stanów wód w przekrojach wodowskazowych: Brzeg Dolny, Trestno, Oława, Brzeg, ujście Nysy Kłodzkiej oraz prowadzą monitoring obwałowań gminnego odcinka rzeki Odry i Średzkiej Wody.

 

Ujście Średzkiej Wody do Odry.


Rzeka Średzka Woda w Chomiąży.

Rzeka Odra w Zakrzowie.

Wieś Rzeczyca – widok na budowany stopień wodny.