Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-05-04)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 04.05.2017 r. do 24.05.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pok. nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat:
- część działki nr 13/3 AM-17 o pow. 28,5 m² położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Górnej z przeznaczeniem do wykorzystania jako parking dla klientów obiektu gastronomicznego położonego na działce nr 13/1 przy ul. Górnej w Środzie Śląskiej, na rzecz osób fizycznych.
Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl