Drukuj

Nowy sołtys i rada sołecka Cesarzowic

(2017-04-20)

Mieszkańcy Cesarzowic 19 kwietnia br. licznie wzięli udział w przedterminowych wyborach organów sołeckich swojej miejscowości. Nowym sołtysem została p. Grażyna Ostrówka.

W marcu br. po ciężkiej chorobie zmarł sołtys Cesarzowic Daniel Meusz. Burmistrz Środy Śląskiej ogłosił więc przedterminowe wybory, podczas których mieszkańcy wybrali swoich reprezentantów na dokończenie trwającej kadencji. Pierwszym punktem zebrania było jednak podziękowanie poprzedniemu sołtysowi za służbę na rzecz Cesarzowic i uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Następnie licznie zgromadzeni mieszkańcy zgodnie z procedurą wybrali sołtysa i członków rady sołeckiej. Spośród dwóch kandydatów na sołtysa znaczącą większością głosów wygrała p. Grażyna Ostrówka, uzyskując 60 głosów na 82 ważnie oddane. W skład rady sołeckiej weszli: Anna Kuźniar, Elżbieta Urban, Franciszek Kuriata, Tadeusz Reichel oraz Ryszard Sokołowski.

Zebranie, w którym brali udział m.in. burmistrz Adam Ruciński i radny okręgu Stanisław Rajczakowski, było również okazją do rozmowy o bieżących inwestycjach, jakie czekają Cesarzowice w 2017 r. lub jakie zostały zrealizowane w latach poprzednich. Pani Sołtys przedstawiła też w skrócie priorytety, którymi zamierza się kierować w pełnieniu nowej funkcji. Czołowe miejsce zajmują wśród nich sprawy dzieci i młodzieży.

Grażyna Ostrówka – sołtys wsi Cesarzowice.