Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-04-06)

Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017

Treść  ogłoszenia o otwartym konkursie ofert-  pobierz

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania