Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017r.

(2017-04-06)

Z A W I A D O M I E N I E


Burmistrz Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie  od dnia  06.04.2017 r. do dnia  26.04.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych  przeznaczonych  do  sprzedaży w trybie  bezprzetargowym na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku w  Środzie Śląskiej  na  działce nr 17, AM 25 o pow.164 mkw.

Zawiadomienie o wykazie jest  umieszczone na stronie internetowej pod  adresem www.srodaslaska.pl