Drukuj

Jedyni wśród 14 miast i gmin

(2017-04-01)

Ponad 100 tys. zł dofinansowania unijnego przyznał Zarząd Województwa Dolnośląskiego na rzecz gminy Środa Śląska z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 20, będącego współwłasnością Gminy.

Dotacja 85% z UE

Projekt gminy Środa Śląska otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Był to jedyny projekt z 14 gmin i miast z Obszaru Strategicznej Interwencji Równiny Wrocławskiej, który otrzymał dotację w tym konkursie. By tego typu projekt mógł być zrealizowany wymagana jest jednomyślna uchwała właścicieli nieruchomości na temat inwestycji. Po ich stronie  było również m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku.

- Wspólnota mieszkaniowa z ul. Daszyńskiego 20 jako jedyna ze średzkich wspólnot mieszkaniowych spełniła te warunki i dopełniła formalności. Trudnością dla innych była przede wszystkim jednomyślność właścicieli lokali i brak wystarczających środków finansowych – zaznacza Mirosław Baraniecki, kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Teraz właściciele uruchomią swoje środki finansowe, które następnie w 85% pokryje dotacja, która wyniesie 105 288,15 zł.

Efektywność energetyczna i estetyka

Przedmiotem projektu są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacja energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 20. W ich skład wchodzą: ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach wspólnych oraz montaż energooszczędnego oświetlenia klatki schodowej.

- Cieszę się, że otrzymaliśmy dotację unijną z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ efektem prac będzie nie tylko znaczna poprawa efektywności energetycznej budynku, ale i jego walory estetyczne. Skorzystają na tym mieszkańcy i wizerunek miasta – podkreśla Jaromir Stawirej, kierownik  Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy średzkiego magistratu, wspierającego prace przy złożeniu wniosku o dofinansowanie. Przed wspólnotą teraz oczekiwanie na podpisanie umowy i możliwość przystąpienia do prac budowlanych.

Tak budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 20 wygląda dziś, przed remontem.