Drukuj

Gminne stypendia dla uczniów

(2017-03-30)

Dziewięcioro uczniów z klas VI szkół podstawowych oraz III gimnazjum otrzymało gminne stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe promujące miasto i gminę Środa Śląska.

 

W tym roku nagrodzono w ten sposób: Hannę Filus, Aleksandrę Olczyk, Natalię Potrzebę, Olivera Jądrzejczaka i Tytusa Jastrzębskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej, Martę Kupiec, Paulinę Rześniowiecką i Mateusza Pełechatego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Ślaskiej oraz Bartosza Mękarskiego z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Ciechowie.

- Serdecznie gratuluję nie tylko samym stypendystom, ale również ich nauczycielom i rodzicom, bo wspaniałe wyniki to zasługa także tych, którzy wspierają uczniów. Mam nadzieję, że stypendium gminne będzie z jednej strony nagrodą, ale z drugiej strony także zachętą do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów – podkreśla burmistrz Adam Ruciński.

Wyróżnienia wręczane są od 2003 roku, kiedy to wprowadzono je uchwałą Rady Miejskiej, a od 2014 roku zmieniła się wysokość i kryteria przyznawania stypendiów. By je otrzymać trzeba m.in. wykazywać się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, wysoką średnią ocen oraz, co najbardziej istotne, mieć osiagnięcia na szczeblu wojewódzkim w konkursach, zawodach lub olimpiadach. O finansową nagrodę wnioskuje dyrekcja szkoły.

Dwoje stypendystów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej: Marta Kupiec i Mateusz Pełechaty odebrało wyróżnienia z rąk burmistrza Adama Rucińskiego.