Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-03-21)

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrz  Środy  Śląskiejzawiadamia, że w okresie  od dnia  21.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie,  pl. Wolności, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr A-7 zostanie wywieszony wykaz :
nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  do  trzech  lat  działki nr 4/1, AM-1 o powierzchni 1481 m kw położonej we wsi Bukówek  przeznaczonej do użytkowania  rolniczego, na rzecz osoby  fizycznej.
Zawiadomienie o  wykazie jest  umieszczone na stronie internetowej pod  adresem www.srodaslaska.pl