Drukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017r.

(2017-03-21)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 21.03.2017r. do 10.04.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:
działka niezabudowana nr 52/13, AM-2 o pow. 0,1242 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą;
działka niezabudowana nr 52/14, AM-2 o pow. 0,1094 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą;
działka niezabudowana nr 52/16, AM-2 o pow. 0,1193 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą;
działka niezabudowana nr 52/17, AM-2 o pow. 0,1016 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą;
działka niezabudowana nr 52/18, AM-2 o pow. 0,1291 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą;
działka niezabudowana nr 52/19, AM-2 o pow. 0,1276 ha położona we wsi Juszczyn przeznaczona pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo gospodarczą
działka niezabudowana nr 43, AM-13 o pow. 0,4096 ha położona w Środzie Śląskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską.

Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl