Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-03-24)

Burmistrz Środy Śląskiej
z a w i a d a m i a


że w okresie od dnia 24.03.2017 do dnia 14.04.2017  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń został wywieszony „Wykaz pomieszczeń z przeznaczeniem  na działalność gospodarczą  do oddania w najem na  terenie gminy Środa Śląska” wykaz pomieszczeń w miejscowości Szczepanów w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Średzkiej 19 o całkowitej powierzchni użytkowej 12,60 m² .
WYKAZ POMIESZCZEŃ:
Izolatka-                              8,60m²
śluza-                                  2 m²
pomieszczenie sanitarne-        2m²

Bliższych informacji udziela: Wydział Spraw Lokalowych pok. nr 4 tel: 071 39 60 748