Drukuj

Decyzja środowiskowa dla XEOS - podpisana

(2017-03-08)

W środę 8 marca Burmistrz Środy Śląskiej wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji spółki XEOS – joint venture Lufthansa Technik i General Electric Aviation.

Centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych, którego budowy dotyczy zakończone postępowanie administracyjne, ma powstać w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Środa Śląska (w obrębach ewidencyjnych miejscowości Święte i Juszczyn). Na kilkudziesięciu stronach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji zapisane zostały m.in. szczegółowe warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji i użytkowania zakładu. - W decyzji środowiskowej nałożyliśmy na inwestora szereg warunków, które musi on uwzględnić w projekcie budowlanym i spełnić na etapie eksploatacji zakładu. W naszej decyzji jest ponad 70 wymagań środowiskowych. Dzięki bardzo intensywnej pracy wielu urzędników zaangażowanych w sprawę przez ostatnich kilka miesięcy wypracowaliśmy ostateczny, najlepszy z możliwych projekt decyzji środowiskowej, do której jako organ byłem zobligowany i którą dzisiaj podpisałem. Teraz przed inwestorem kolejne kroki, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, które ma wydać Starosta Średzki – podkreśla burmistrz Adam Ruciński.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie toczyło się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej od października 2016 roku. Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji, zawarte w decyzji organu jakim jest burmistrz, zostały pozytywnie uzgodnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz uzyskały pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej. Do analizy bardzo obszernej dokumentacji oraz szczegółowego rozpoznania sprawy i ukończenia postępowania w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej zatrudniono doświadczonego specjalistę w zakresie postępowań środowiskowych, tj. p. Agnieszkę Piwońską - inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa (KŚR). - Z przekonaniem mogę powiedzieć, że pochyliliśmy się nad każdą uwagą, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w sprawie tej inwestycji od społeczeństwa i stron postępowania w trakcie tych ponad czterech miesięcy biegu postępowania administracyjnego. Efektem tego są warunki środowiskowe określone w decyzji, które musi spełnić inwestor. Te warunki zabezpieczają interesy społeczeństwa i środowiska – komentuje wydanie decyzji inspektor Wydziału KŚR, Agnieszka Piwońska.

Wśród postawionych inwestorowi warunków środowiskowych znalazły się w szczególności zapisy odpowiadające na uwagi składane przez mieszkańców gminy. Organ precyzyjnie określił m.in. maksymalną liczbę serwisowanych silników w ciągu roku, maksymalną dopuszczalną liczbę testów silników, czy wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Burmistrz nałożył też obowiązek wykonania przez inwestora zielonej bariery ochronnej w postaci szpaleru drzew od strony DK 94. Dodatkowo organ nałożył w decyzji środowiskowej warunek sporządzenia analizy porealizacyjnej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Obejmie ona wykonanie pomiarów w zakresie oddziaływania inwestycji już po jej uruchomieniu. Będzie to służyć sprawdzeniu w warunkach rzeczywistych, czy wszystkie normy i standardy środowiskowe są dotrzymane na etapie użytkowania zakładu. - Ta inwestycja spółki XEOS za ponad 1 miliard zł przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju gminy Środa Śląska, powiatu i regionu, a to jest bardzo ważne dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Jako samorządowcy musimy o to dbać i to robimy – podsumowuje burmistrz Adam Ruciński.

Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?