Drukuj

Nowy skład zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(2017-03-07)

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w piątek, 3 marca br., odbyło się pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nowym składzie. Na przewodniczącą zespołu wybrano kierownik GOPS, Joannę Sadowską.

Podczas spotkania, poza wyborem przewodniczącego, zaplanowano również działania na bieżący rok budżetowy. Z uwagi na wybór nowych członków zespołu, a także na konieczność uzupełniania wiedzy z zakresu pomocy i wsparcia ofiar przemocy, zapowiedziano przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych.

Jak podkreśla przewodnicząca zespołu, kierownik średzkiego GOPS, Joanna Sadowska, podczas dyskusji pojawiło się wiele nowych pomysłów: - padły m.in. propozycje, aby zespół skierował działania w formie treningów umiejętności wychowawczych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w których występuje przemoc.

Kolejną propozycją jest zorganizowanie kampanii społeczno-edukacyjnej nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do społeczności lokalnej naszej gminy.

Swoje pomysły i statutowe założenia zespół będzie realizował w szerokim, 20-osobowym składzie. Znaleźli się w nim przedstawiciele gminnych placówek opiekuńczych i oświatowych, pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, członkowie stowarzyszeń oraz pracownicy GOPS.